Město Slavičín pronajme "startovací byty" v budově bývalého hotelu Slavičan

Startovací byty

Šest bytů o dispozici 2 + kk a tři byty o dispozici 1 + kk nabízí město Slavičín k pronájmu mladým párům, které splní několik stanovených podmínek. Byty jsou součástí nově zrekonstruované budově bývalého hotelu Slavičan, který se nachází nedaleko centra Slavičína blízko sídliště Malé Pole, v lokalitě s dobrou občanskou vybaveností.

Záměry na pronájem „startovacích bytů“ 2 + kk
Město Slavičín vyhlašuje záměr na pronájem „startovacích bytů“ o velikosti 2 + kk umístěných v budově čp. 51 v k.ú. Slavičín (bývalý hotel). Jedná se o byty:
3. nadzemní podlaží:
- byt č. 7 sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně a koupelny s WC o celkové podlahové ploše 54,68 m2
- byt č. 8 sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně a koupelny s WC o podlahové ploše 53,47 m2
- byt č. 11 sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC a balkónu o celkové podlahové ploše 57,42 m2
- byt č. 12 sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC a balkónu o celkové podlahové ploše 57,42 m2
4. nadzemní podlaží:
- byt č. 14 sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC a lodžie o celkové podlahové ploše 52,97 m2
- byt č. 18 sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC a lodžie o celkové podlahové ploše 53,72 m2

Půdorys bytu 2NP 2 kk, obrázek se otevře v novém okně 

Pro „startovací byty“ je stanoveno:
 1. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 1 roku, poté prodloužena 2 x na dobu 2 let v případě, že nájemce bude plnit podmínky smlouvy o nájmu bytu a příslušná ustanovení obč. zákoníku. Nájemní smlouva bude prodlužována nejdéle na dobu 5 let.
 1. Nájemné bude stanoveno takto :
1. rok ve výši 70 Kč/m2/měsíc
2. rok ve výši 85 Kč/m2/měsíc
3. rok ve výši  100 Kč/m2/měsíc
4. rok ve výši  125 Kč/m2/měsíc
5. rok ve výši  150 Kč/m2/měsíc
s tím, že podlahová plocha balkonu a lodžie bude do nájemného započítána ½
 1. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávka tepla a teplé vody, odpad atd.)
 1. Byt je určen výhradně k bydlení nájemce a rodinných příslušníků. Byt ani jeho část nesmí být pronajata jiným osobám.
 1. Žadatel nemá nárok na přidělení startovacího bytu, jestli on sám, v případě manželů (partnerů) jeden z nich je nájemce bytu, uživatelem družstevního bytu, nebo majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
 1. Startovací byt nemůže nájemce podnajmout nebo vyměnit.
 1. Účast v programu startovacího bydlení nelze opakovat (tzn. ten, komu byl byt již jednou poskytnut, nemůže žádost podat opakovaně).
 
Podmínky, které musí žadatel splnit pro přijetí žádosti o „startovací byt“:
1. Oprávnění žadatelé jsou:
svobodní jednotlivci ve věku 18-30 let
mladí manželé, nesezdané či registrované páry – zde platí, že jeden z páru musí splňovat věkovou hranici 18-30 let, druhý z páru může být starší 30 let, ale celkový součet věků partnerů nesmí přesáhnou 60 let.
 1. Trvalý pobyt na území města Slavičín, nejméně však 1 rok alespoň u jednoho z žadatelů s tím, že do 10 měsíců po uzavření nájemní smlouvy musí žadatel (nájemce) splňovat podmínky trvalého pobytu na adrese bytu.
 1. Čestné prohlášení, že žadatel není nájemcem jiného bytu, uživatelem družstevního bytu ani majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
 1. Čestné prohlášení, že žadatel nemá dluhy vůči městu Slavičín, organizacím jím zřízených anebo založeným společnostem.
5.  Sociální poměry žadatele:
příjem alespoň jednoho z žadatelů nesmí klesnout pod hranici aktuální minimální mzdy a žadatel doloží příjem potvrzením od zaměstnavatele, u osob OSVČ se vyžaduje nejaktuálnější daňové přiznání.
v případě jednotlivce dosahuje čistý měsíční příjem maximálně 1,0 násobek průměrné hrubé mzdy
v případě páru společný čistý měsíční příjem dosahuje minimálně 0,8 násobku a maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy, vyhlašované Českým statistickým úřadem.
 
Zveřejnění tohoto záměru není veřejným příslibem podle ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 občanského zákoníku či veřejnou nabídkou podle § 1780 téhož zákona, nejedná se ani o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona.
Zveřejnění tohoto záměru spolu s rozhodnutím příslušného orgánu města o následném majetkoprávním jednání, jsou pouze podmínkou platného vzniku závazku, nikoli závazkem samotným, a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků.
Podání žádosti na pronájem „startovacího bytu“
Žádost na pronájem „startovacího bytu“ se podává na příslušném kompletně vyplněném formuláři, který uchazeč obdrží u správce měst. bytů společnosti BTH Slavičín nebo na stránkách www.bth-slavicin.cz.
Žádosti budou přijímány na předepsaném formuláři do 30. 9. 2023 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín.
Podrobnější informace je možno získat osobně v sídle společnosti BTH Slavičín nebo na tel. 577 341 041.

 
Záměry na pronájem „startovacích bytů“ 1 + kk (větší nadpis)
Město Slavičín vyhlašuje záměr na pronájem „startovacích bytů“ o velikosti 1 + kk umístěných v budově čp. 51 v k.ú. Slavičín (bývalý hotel). Jedná se o byty:
3. nadzemní podlaží:
- byt č. 9 sestávající z jednoho pokoje, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC o celkové podlahové ploše 26,22 m2
- byt č. 10 sestávající z jednoho pokoje, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC o celkové podlahové ploše 26,22 m2
- byt č. 13 sestávající z jednoho pokoje, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC a balkónu o celkové podlahové ploše 29,80 m2

Půdorys bytu 2N 1 kk, obrázek se otevře v novém okně

Pro „startovací byty“ je stanoveno:
 1. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 1 roku, poté prodloužena 2 x na dobu 2 let v případě, že nájemce bude plnit podmínky smlouvy o nájmu bytu a příslušná ustanovení obč. zákoníku. Nájemní smlouva bude prodlužována nejdéle na dobu 5 let.
 1. Nájemné bude stanoveno takto:
1. rok ve výši 70 Kč/m2/měsíc
2. rok ve výši 85 Kč/m2/měsíc
3. rok ve výši  100 Kč/m2/měsíc
4. rok ve výši  125 Kč/m2/měsíc
5. rok ve výši  150 Kč/m2/měsíc
s tím, že podlahová plocha balkonu a lodžie bude do nájemného započítána ½
 1. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávka tepla a teplé vody, odpad atd.)
 1. Byt je určen výhradně k bydlení nájemce a rodinných příslušníků. Byt ani jeho část nesmí být pronajata jiným osobám.
 1. Žadatel nemá nárok na přidělení startovacího bytu, jestli on sám, v případě manželů (partnerů) jeden z nich je nájemce bytu, uživatelem družstevního bytu, nebo majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
 1. Startovací byt nemůže nájemce podnajmout nebo vyměnit.
 1. Účast v programu startovacího bydlení nelze opakovat (tzn. ten, komu byl byt již jednou poskytnut, nemůže žádost podat opakovaně).
 
Podmínky, které musí žadatel splnit pro přijetí žádosti o „startovací byt“:
1. Oprávnění žadatelé jsou:
svobodní jednotlivci ve věku 18-30 let
mladí manželé, nesezdané či registrované páry – zde platí, že jeden z páru musí splňovat věkovou hranici 18-30 let, druhý z páru může být starší 30 let, ale celkový součet věků partnerů nesmí přesáhnou 60 let.
 1. Trvalý pobyt na území města Slavičín, nejméně však 1 rok alespoň u jednoho z žadatelů s tím, že do 10 měsíců po uzavření nájemní smlouvy musí žadatel (nájemce) splňovat podmínky trvalého pobytu na adrese bytu.
 1. Čestné prohlášení, že žadatel není nájemcem jiného bytu, uživatelem družstevního bytu ani majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
 1. Čestné prohlášení, že žadatel nemá dluhy vůči městu Slavičín, organizacím jím zřízených anebo založeným společnostem.
5.  Sociální poměry žadatele:
příjem alespoň jednoho z žadatelů nesmí klesnout pod hranici aktuální minimální mzdy a žadatel doloží příjem potvrzením od zaměstnavatele, u osob OSVČ se vyžaduje nejaktuálnější daňové přiznání.
v případě jednotlivce dosahuje čistý měsíční příjem maximálně 1,0 násobek průměrné hrubé mzdy
v případě páru společný čistý měsíční příjem dosahuje minimálně 0,8 násobku a maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy, vyhlašované Českým statistickým úřadem.
 
Zveřejnění tohoto záměru není veřejným příslibem podle ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 občanského zákoníku či veřejnou nabídkou podle § 1780 téhož zákona, nejedná se ani o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona.
Zveřejnění tohoto záměru spolu s rozhodnutím příslušného orgánu města o následném majetkoprávním jednání, jsou pouze podmínkou platného vzniku závazku, nikoli závazkem samotným, a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků.
 
Podání žádosti na pronájem „startovacího bytu“
Žádost na pronájem „startovacího bytu“ se podává na příslušném kompletně vyplněném formuláři, který uchazeč obdrží u správce měst. bytů společnosti BTH Slavičín nebo na stránkách www.bth-slavicin.cz.
Žádosti budou přijímány na předepsaném formuláři do 30. 9. 2023 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín.
Podrobnější informace je možno získat osobně v sídle společnosti BTH Slavičín nebo na tel. 577 341 041.

Vytvořeno 18.9.2023 8:58:01 | přečteno 1281x | pfeiferovaj
load