Výluka traťové koleje v úseku Újezdec u Luhačovic – Bojkovice

Ve dnech 12.-16.9.2011 bude probíhat výluka traťové koleje v úseku Újezdec u Luhačovic – Bojkovice

Dne 12. a 13.9 do 7:25 hod a 16.9.2011 bude vedena náhradní autobusová doprava (NAD) po silnici  II/495 a bude obsluhovat  stanice Újezdec u Luh. -  Uherský Brod – Šumice – Nezdenice – Záhorovice – Bojkovice . Předpokládané zpoždění NAD bude 10 - 15 minut.

Dne 13.9. od 7:25 hod. -15.9.2011 do 24:00  bude uzavřen přejezd v Bojkovicích na silnici II/495. Náhradní autobusová doprava  vedena dvěma linkami:

- Přímé autobusy (č.1.-10.) v trase  Újezdec u Luhačovic – Uherský Brod – dále po silnici
E 50 přes Komňu do Bojkovic. Tato NAD čeká vzájemně na vlaky. U této linky nebudou obslouženy zastávky Šumice – Nezdenice – Záhorovice.

-Zastávkové autobusy (č.101.,102.,103.,104.,105.,111.,112.) vedeny v trase  Újezdec u Luhačovic- Uherský Brod – Šumice – Nezdenice –Záhorovice- ( Nezdenice – Bánov – Komňa) – Bojkovice (Bojkovice město – Pitín).
Vzhledem k předpokládanému zpoždění zastávkových  autobusů 30 minut vlaky  v dojezdové stanici nečekají na zpožděné autobusy NAD.
Mimo:
Vlak 1735 vyčká ve dnech 13.-15.9.2011 v ŽST Bojkovice i na příjezd zastávkového  spoje NAD.
Vlak 4318 vyčká ve dnech 13.-15.9.2011 v ŽST Uherský Brod  i  na příjezd zastávkového spoje NAD.

Po dobu konání výluky mimořádně zastaví všechny vlaky R a Ex  pro výstup a nástup cestujících v ŽST Újezdec u Luhačovic, zastávkách Polichno a Biskupice u Luhačovic pro frekvenci cestujících ze zpožděné NAD. Poslední den konání výluky mimo vlaku R 710.
NAD za vl. 4315 bude vedena do zastávky Bojkovice město pouze pro cestující jedoucí do tohoto tarifního bodu. Cestující v úseku Bojkovice – Bylnice budou přepraveni pravidelným vlakem (vlakovou soupravou) v úseku Bojkovice – Bylnice.
Za komplikace spojené s konáním výluky se cestujícím  omlouváme.

Ing. Zdeňka Vogeltanzová

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Podvesná XVII / 3833, 760 01 Zlín

tel. 577 052 210


Vytvořeno 12.9.2011 9:57:52 | přečteno 3205x | Marie Rumplíková
load