Budeme pokračovat v regeneraci panelového sídliště Malé Pole?

Regenerace panelového sídliště byla v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) zahájena již v letech 2001, 2002 a 2005. Byla realizována 1. až. 3. etapa.

Postupně dochází k opravám chodníků, komunikací, opravám a budování parkovišť, opravám veřejného osvětlení, doplňování zeleně a mobiliářů, zkvalitňování odpadového hospodářství, úpravám a doplňováním dětských hřišť. I přes všechny realizované úpravy je na tomto sídlišti, které bylo vybudováno v 70. a 80. letech, neustále co opravovat a zlepšovat.

Nyní připravujeme realizaci další 4. a 5. etapy v rozsahu cca 10 mil. Kč. V letošním roce bychom chtěli realizovat 4. etapu a získat na ni dotaci. Projekt prošel veřejným připomínkováním a je již ve fázi dopracování. Začátkem měsíce března jej chceme v rámci vyhlášené výzvy předložit k posouzení na MMR. Vedle oprav řady chodníků, doplnění veřejné zeleně a rekonstrukce veřejného osvětlení klademe důraz na vznik nových parkovacích míst pro osobní vozidla, výstavbu travnatého hřiště a úpravu dětských koutků s herními prvky pro malé děti. Pokud se budete chtít s tímto projektem seznámit a připomínkovat 5. etapu, kterou

připravujeme na příští rok, můžete tak učinit v termínu do 30. 6. 2009. Diskuzi očekáváme zejména k určení místa pro rozšíření parkování osobních vozidel na ulici Družstevní a Dlouhá. Projekt je k dispozici na odboru investic Městského úřadu Slavičín.

O problematice regenerace panelového sídliště jsme Vás již několikrát informovali. Přesto si dovolím malé upozornění. Tento způsob regenerace sídliště s možností využití státní dotace je možný pouze u panelových sídlišť. V našem městě je to pouze čtvrť Malé Pole. Sídliště Vlára do tohoto režimu nespadá. Na to, zda se po předložení žádosti o dotaci tento investiční záměr bude realizovat, si budeme muset ještě chvíli počkat. A jestli náš projekt bude vybrán mezi ty úspěšné a získáme na něj dotaci, záleží na kvalitě jeho zpracování. A o to se nyní snažíme.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Projekt je připravován v souladu s programem Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009.

Vytvořeno 3.3.2009 8:59:40 | přečteno 1383x | Marie Rumplíková
load