Slavičín

oficiální stránky města
Úterý, 30. listopad 2021

Vyhledávání

Czech POINT

Logo CzechPOINT

Městský úřad Slavičín se od ledna letošního roku připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Jedná se o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - ; veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
V současné době lze prostřednictvím projektu Czech POINT získat výpisy ze čtyř rejstříků:

1. Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. Výstupy z KÚ umožňují tisk pouze dat. Výstupy mapových listů zatím možné nejsou.

2. Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

3. Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

V případě výše uvedených rejstříků může o výpis požádat anonymní žadatel s tím, že vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Více informací o projektu Czech POINT na www.czechpoint.cz.

Pracoviště Czech POINT na Městském úřadě ve Slavičíně:
přízemí budovy radnice; odbor správní, tel. 577 004 800
dveře č. 207 - matrika (Renata Dorušková) - výpis z Rejstříku trestů
dveře č. 205 - evidence obyvatel (Marie Spurná) - výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00

Luděk Latinák, tajemník MěÚ

Vytvořeno 23.1.2008 21:20:55 - aktualizováno 5.2.2008 12:15:01 | přečteno 2474x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load