Czech POINT

Logo CzechPOINT

Městský úřad Slavičín se od ledna letošního roku připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Jedná se o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - ; veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
V současné době lze prostřednictvím projektu Czech POINT získat výpisy ze čtyř rejstříků:

1. Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. Výstupy z KÚ umožňují tisk pouze dat. Výstupy mapových listů zatím možné nejsou.

2. Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

3. Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

V případě výše uvedených rejstříků může o výpis požádat anonymní žadatel s tím, že vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Více informací o projektu Czech POINT na www.czechpoint.cz.

Pracoviště Czech POINT na Městském úřadě ve Slavičíně:
přízemí budovy radnice; odbor správní, tel. 577 004 800
dveře č. 207 - matrika (Renata Dorušková) - výpis z Rejstříku trestů
dveře č. 205 - evidence obyvatel (Marie Spurná) - výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00

Luděk Latinák, tajemník MěÚ

Vytvořeno 23.1.2008 21:20:55 - aktualizováno 5.2.2008 12:15:01 | přečteno 2933x | tajemnik
load