Slavičín

oficiální stránky města
Úterý, 30. listopad 2021

Vyhledávání

11. března: Informace a doporučení města Slavičín k epidemii koronavirem

Ke dni 11. března přináší město Slavičín občanům následující informace a doporučení.

Na základě podvečerních informací Zlínského kraje jsou evidovány ve Zlínském kraji 2 případy nákazy virem COVID-19 (Rožnov p. Radhoštěm, Uherské Hradiště). Aktivně probíhá preventivní testování občanů s cílem včasného zjištění případných pozitivních nálezů. V případě, že vidíte zvláštní sanitku apod., jedná se o součást systému zvládání této krizové situace, přičemž testování je důležité pro vyloučení či potvrzení nákazy.

Nejvíce ohrožená skupina obyvatel jsou kromě chronicky a jinak vážněji nemocných občanů zejména lidé nad 60 let. Těmto občanům můžeme vyjít vstříc a pomoci např. formou nákupu či vyřízením záležitostí, které vyžadují odejít do míst s vyšší kumulací osob.

Provoz mateřských školek je nadále ve městě Slavičín zachován, avšak důsledně žádáme zákonné zástupce dětí navštěvujících MŠ, aby v případech, kdy je to možné (mateřská dovolená, nezaměstnanost apod.), si děti ponechali doma. Prioritou je zajistit nezbytnou péči pro děti pracujících maminek, které nemají jinou vhodnou alternativu.Má rodič dítěte nárok na náhradu platu či mzdy, když bylo uzavřeno školské zařízení?
Rodiče v daném případě mohou využít takzvaného ošetřovného, což je dávka nemocenského pojištění.
Nárok na ošetřovné má rodič (či jiný pečující) dítěte mladšího 10 let,  který je jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti. U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.
Ošetřovné lze čerpat maximálně po dobu 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat. Po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů již ošetřovné nenáleží,  i nadále se ovšem jedná o omluvenou nepřítomnost v práci.
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Pro další podrobnosti lze odkázat na: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-
(čerpáno ze zdrojů SMO)

Vytvořeno 11.3.2020 19:57:03 | přečteno 1160x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load