26. března: Aktuální informace pro občany města

Zákaz volného pohybu osob platí do 1. dubna. Stále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst na všech místech mimo bydliště. Město zajišťuje distribuci ochranných roušek seniorům.

NAŘÍZENÍ VLÁDY O CELOSTÁTNÍ KARANTÉNĚ

V důsledku vyhlášeného nouzovém stavu vláda zavedla s účinností od pondělí 16. března, 00 hodin zákaz volného pohybu osob, který zatím platí do 1. dubna. Tento zákaz neplatí pro cesty do zaměstnání, za nejnutnějšími nákupy, nejnutnějšími návštěvami lékaře a pro zajištění nejnutnější veřejné obslužnosti. V zájmu zachování zdraví a bezpečnosti občanů tento zákaz dodržujme!!! Pohyb osob ve veřejném prostoru je nařízen max. ve dvojici. Omezme veřejný kontakt na minimum!

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hodin všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků nosu a úst. Použít lze respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky. Buďme prosím ohleduplní.

NOUZOVÁ ROZVÁŽKA NÁKUPŮ POTRAVIN A LÉKŮ PRO OHROŽENÉ OBČANY; ROZVOZY OBĚDŮ

Město Slavičín a Charita Slavičín nabízí pro osaměle žijící občany města Slavičín nad 70 let nebo pro ty, jichž zdravotní stav jim nedovoluje se o sebe postarat, zajištění dovozu základních potravin a léků. Objednávky (pište nejlépe SMS!) na tel. 604 404 328 nebo email info@slavicin.charita.cz. Cena objednávky nesmí překročit částku 500 Kč. Do objednávky uveďte jméno a bydliště, kontaktní adresu a telefon, rok narození, nákupní seznam. Platba bude řešena individuálně. Rozvoz bude proveden podle množství objednávek bezodkladně. Rozvoz je bezplatný.

V případě, že bude služba vytížena, je možné se obrátit také na hasiče Slavičín: 725 642 001.

ROZVOZ OBĚDŮ PRO SENIORY – nové objednávky: 733 676 710.

Senior taxi je v týdnu od 23. do 27. 3. MIMO PROVOZ.

 

NÁVŠTĚVY LÉKAŘŮ JEN V AKUTNÍCH PŘÍPADECH, NEMOCNICI NENAVŠTĚVUJTE

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem žádáme o předchozí telefonickou domluvu před návštěvou lékaře. Lékaři ordinují jen v akutních případech. Zbytná vyšetření a ošetření odložte, vše konzultujte telefonicky.

V nemocnici platí přísný zákaz návštěv. Městská nemocnice neposkytuje lékařskou službu první pomoci!

 

ŠITÍ ROUŠEK

Prosíme občany o šití roušek a o jejich poskytnutí. Nabídky i poptávky shromažďujeme na emailu: rousky.slavicin@gmail.com, popř. přes FB www.facebook.com/slavicin.mesto. Město Slavičín pomůže s distribucí potřebným. Ušité roušky je možné odevzdat na městském infocentru – telefon: 737 751 874, roušky můžete v obalu vhodit do poštovní schránky infocentra. Tyto roušky jsou primárně distribuovány zdravotníkům, prodavačkám a také seniorům, kteří je dosud nemají.

Děkujeme všem, kteří šijí roušky!!

 

CO VŠE JE VE SLAVIČÍNĚ OTEVŘENO A CO UZAVŘENO?

Otevřeny jsou zejména prodejny: potravin, pohonných hmot a autoservisy, drogerie, galanterie, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, funguje také prodej přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky

Otevřeny jsou také provozovny: pošt a bank s přepážkovým sklem a výdejny zásilek.

Dle nařízení vlády přijatého 23. 3. večer jsou pro nákupy potravin seniorům nad 65 let vyhrazeny prodejny nad 500 m2 (ve Slavičíně se jedná o TESCO, ul. Hrádecká 253 a prodejnu Albert, Osvobození 51), a to v době od 8 do 10 hodin. Ostatní otevřené prodejny mohou přijmout individuální omezení prodejní doby či jiné zohlednění pro nakupování seniorů.

 

Uzavřeny jsou restaurace vyjma závodního stravování; školy, ZUŠ, DDM a mateřské školy vyjma MŠ Vlára, Nad Ovčírnou 351, Slavičín (v týdnu od 23. 3. do 27. 3.) pro děti rodičů pracujících na exponovaných pozicích - zdravotnictví, IZS, prodeje potravin a pro případy hodné zvláštního zřetele, o kterých rozhodne ředitelka mateřské školy (řízením je pověřena Mgr. Lenka Juříková, 739 314 815). V týdnu od 30. 3. do 3. 4. bude péči o předškolní děti rodičů pracujících na exponovaných pozicích v čase 7:00 – 16:00 zajišťovat DDM Slavičín, ul. Osvobození 296; veškeré informace a rozhodování náleží ředitelce DDM (Iva Fojtíková, 604 155 312).

Dále jsou zavřeny veřejné kulturní instituce, knihovny, muzea, sportoviště, infocentra a také kostely.

Od 18. března ukončili provoz: nízkoprahová zařízení Kampak a R-Ego; Denní centrum Maják, sociálně-terapeutická dílna; občanská poradna Zebra 608 899 408 – akutní případy, kdy běží lhůty apod.

Městský úřad Slavičín – provoz pouze pondělí a středa mezi 9:00 a 12:00 hod. po předchozím telefonickém objednání.

Sběrný dvůr: v týdnu od 23. 3. je otevřen je pouze sběrný dvůr Malé Pole, od 8:00 do 16:00 hod.; jarní sběr odpadu prostř. velkoobjemových kontejnerů je prozatím zrušen.

 

Autobusy jedou od 24. 3. v omezeném režimu (dle JŘ „vánoční prázdniny“) – pro rozsah omezení nařizovaného Zlínským krajem sledujte na: http://www.koved.cz/aktuality/omezeni-dopravy/ - zde naleznete také specifická omezení pro vlaky a dálkovou dopravu, které je třeba před případnou cestou nastudovat. V průběhu dne 24. 3. mají být tyto změny zahrnuty do systému www.idos.cz.

Od 24. 3. do 26. 3. (do 23:59) platí např. povinnost nastupovat zadními dveřmi a ruší se odbavení cestujících.

 

Mše svaté se konají pouze s možností vzdáleného přístupu - sledujte online mše sv. ze slavičínského kostela, a to pondělí až sobota v 18 hodin, v neděli v 10 hodin. K odkazu na spuštění přenosu se dostanete z webu: https://faslavicin.cz/

 

Zásady používání látkových roušek

  • Roušku před prvním použitím vyvařte v horké vodě!
  • Při použití roušky si nejprve důkladně umyjte ruce, ať viry zachycené na rukou nepřenesete na roušku.
  • Rouškou si zakryjte nos a ústa a přesvědčte se, že mezi vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery.
  • Během nošení se roušky nedotýkejte. Pokud se jí dotknete, hned si ruce umyjte nebo vydezinfikujte. Rouška slouží jako filtr a kapénky s virem se do ní zachytávají.
  • Jakmile rouška zvlhne, je ideální jí vyměnit za novou.
  • Roušku sundávejte zezadu a nedotýkejte se přední části. Poté si umyjte nebo vydezinfikujte ruce.
  • Látkové roušky je potřeba po použití vyvařit (90°C) a vyžehlit, abyste je zbavili bakterií a uvízlých nečistot.

Roušky nás nedokážou před viry úplně ochránit, ale působí jako prevence, protože může zachytit kapénky, na které jsou viry běžně navázány. Navíc mohou zabránit tomu, abychom nenakazili ostatní, pokud už nemocní jsme.

Proto jsme se rozhodli, že je budeme běžně používat, vždy když budeme v blízkosti dalších osob, abychom ochránili sebe i je.

 

Roznos roušek ve městě Slavičín: 1. etapa: občané starší 80 let, 2. etapa: občané 70 – 79 let, 3. etapa: občané 60 – 69 let; podle možností pak budeme pokračovat dále.

ikona souboruLeták ke stažení a k tisku 26. 3.

ikona souboruMimořádné opatření 26. 3.
Vytvořeno 26.3.2020 10:03:59 | přečteno 538x | pfeiferovaj
load