Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 22. leden 2022

Vyhledávání

Zápis do 1. ročníku ZŠ Slavičín - Malé Pole

Z důvodu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem COVID – 19 bude zápis do první třídy ZŠ Slavičín - Malé Pole pro školní rok 2020/202 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Zápis/podání žádostí/ proběhne od 6. do 30. dubna 2020.

Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

DOKUMENTY K DORUČENÍ:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání /kdo nežádá o odklad i ti, kteří měli loni odklad/
  • Zápisní list /vyplní všichni/
  • Prostá kopie rodného listu dítěte
  • Žádost o odklad /vyplní ti, kteří žádají o odklad/

Kdo žádá odklad, přiloží : - doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení / PPP/

  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa do 30.6.2020

Aktuální tiskopisy ke stažení jsou umístěny na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče – Zápis do 1. ročníku.

 ZPŮSOB DORUČENÍ:

  • Poštou na adresu ZŠ Slavičín – Malé Pole, Osvobození 8, 76321 Slavičín

  • Datovou schránkou: ID datové schránky školy je ah5msgf

  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail!) na nepovimova@zsmalepole

  • Vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří školy

 

Po zaslání řádně vyplněného tiskopisu s žádostí zpět do školy Vám bude prostřednictvím emailu sděleno registrační číslo, pod kterým ředitel školy uveřejní výsledky zápisu po jeho ukončení do 8. května 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání (v případě odkladu) bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům.


Vytvořeno 30.3.2020 12:57:56 | přečteno 1012x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load