Granty na rok 2015

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo usnesením č. II/5/2014 ze dne 10. 11. 2014 přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2015. Celková částka na poskytnuté granty je 865 000 Kč.


Sportovní kluby Slavičín

Sálová kopaná Jerevan - celoroční činnost.

30000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis muži - celoroční činnost.

20000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis muži - 29. ročník turnaje hráčů Valašska.

5000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis veteráni - celoroční činnost.

15000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis žáci - celoroční činnost.

5000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis - 44. ročník turnaje ve čtyřech kategoriích.

12000

Sportovní kluby Slavičín

Florbal ženy, dorostenky, mladší žáci - celoroční činnost.

50000

Sportovní kluby Slavičín

Florbal ženy - mezinárodní turnaj.

7000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal ženy - celoroční činnost.

20000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal juniorky - celoroční činnost.

16000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl volejbal žačky - celoroční činnost.

13000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl basketbalu - celoroční činnost.

22000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl ASPV ženy - celoroční činnost.

7000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl atletiky - celoroční činnost + Běh vítězství pro mládež.

8000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl turistiky - celoroční činnost.

7000

Kuželkářský klub Slavičín

Zajištění činnosti oddílů Kuželkářského klubu Slavičín.

50000

Orel jednota Slavičín

Kondiční cvičení žen.

3000

Orel jednota Slavičín

Badminton.

10000

Orel jednota Slavičín

Turnaj v kuželkách.

3000

T.J. Divnice

Činnost fotbalového oddílu na rok 2015.

18000

TJ Sokol Nevšová

Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba areálu.

60000

War Sports Team Slavičín z. s.

Celoroční činnost spolku.

8000

Ing. Milan Ptáček

Podpora tělovýchovné činnosti.

8000

Přemysl Kotásek

Amatérská fotbalová liga Slavičín 2014-2015 (jarní část)

7000

Tomáš Hrnčiřík

12. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka.

3000

Jiří Havlín

Sportovní den.

1500

Jiří Havlín

Turnaj v nohejbale.

2500

Josef Zvoníček

Nohejbalový turnaj Divnice 2015.

2000

SemTamFór

Celoroční činnost.

5000

SemTamFór

Valašské křoví 2015.

30000

Občanské sdružení UnArt Slavičín

Slavičínský svátek hudby 2015.

8000

Pěvecký soubor Cantare při ZUŠ Slavičín

Slavnostní koncert SPS Cantare k 15. výročí od založení.

20000

Římskokatolická farnost Slavičín

Farní den.

3000

Orel jednota Slavičín

Zdravé město.

2000

Orel jednota Slavičín

Orelská mikulášská nadílka.

2000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Pokračování v tradici.

2000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Zahradní slavnost 15 let Charity sv. Vojtěcha Slavičín.

5000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Canisterapie - pes terapeutem.

3000

Přátelé z lásky

Rekondiční pobyt pro handicapované děti a mládež.

8000

Přátelé z lásky

Poznávací a vzdělávací den.

3000

Mateřské centrum Slavičín

Miniškolička.

10000

Mateřské centrum Slavičín

Dětské Olympijské hry.

2000

Nevšová dětem

Dětské čarodějnické odpoledne aneb slet čarodějnic.

2000

Nevšová dětem

Stezka odvahy.

1000

Klub přátel historie Slavičínska

Výstava dokumentů a plánů k historii kostela a fary ve Slavičíně a k historii zámku ve Slavičíně a Divnicích.

4000

Klub přátel historie Slavičínska

Výstava k 70. výročí osvobození města Slavičín 1. 5. 1945.

4000

Spolek Diaklub Slavičín

Celoroční činnost.

10000

Spolek Diaklub Slavičín

Slavické cérky.

8000

SDH Slavičín

Slavičínský plamínek.

7000

SDH Divnice

Kácení máje + Dětský den.

3000

SDH Nevšová

Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu.

12000

SDH Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže hasičského sportu v obci Nevšová.

20000

SDH Nevšová

II. Ročník "Miškářského poháru v požárním sportu v kategorii ŽÁCI, ŽENY, MUŽI, MUŽI nad 35 let.

5000

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku.

5000

Josef Floreš

Časopis Kruhový objezd.

12000

Jiřina Brlicová

Činnost klubu důchodců Slavičín.

3000

Jiří Havlín

Vykrajování dýní.

1000

Jiří Havlín

Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku.

2000

Josef Zvoníček

Zimní sportovní den.

1000

Josef Zvoníček

Dětský sportovní den.

2000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová

Celoroční činnost Senior klubu Divnice.

3000

Luboš Silbrník

Divnická heligonka - V. ročník.

5000

Ing. Antonín Gbelec

Rozsvěcení vánočního stromu v Divnicích.

2000

Stanislava Pučoková

Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová.

3000

Miroslava Ševčíková

Dětský karneval.

2500

Lenka Kovářová

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové.

2000

Základní škola Slavičín - Vlára

Cimbálová muzika Slavičan.

40000

Základní škola Slavičín - Vlára

Dětský národopisný soubor Slavičánek.

15000

Základní škola Slavičín - Vlára

Podpora spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi Rumpold, Centrum Veronica, Líska, Alcedo, EnviCentrum Pro krajinu Vysoké Pole.

10000

Základní škola Slavičín - Vlára

Polonéza.

3000

Základní škola Slavičín - Vlára

Novoroční florbalový turnaj.

1000

Základní škola Slavičín - Vlára

Fotbalový turnaj.

1000

Základní škola Slavičín - Vlára

Atletika 1. stupeň - Valašská sportovní liga.

1000

Základní škola Slavičín - Vlára

Atletický čtyřboj pro žáky 4. a 5. tříd a okolní školy.

1000

Základní škola Slavičín - Vlára

Sportovní den pro žáky 1. stupně.

1000

Základní škola Slavičín - Vlára

Mezinárodní sportovní den.

1000

Základní škola Slavičín - Vlára

O pohár primátora Mesta Nová Dubnica

3000

Základní škola Slavičín - Vlára

Zlínský vorvaň.

3000

Základní škola Slavičín - Vlára

Pohádková tělocvična.

2000

Základní škola Slavičín - Vlára

Čertoviny pro 1.stupeň ZŠ Slavičín a DD Smolina.

5000

Základní škola Slavičín - Vlára

Mikulášská laťka.

1000

Základní škola Slavičín - Vlára

Florbal - Valašská sportovní liga.

1000

Základní škola - Malé Pole

Country kroužek.

9000

Základní škola - Malé Pole

Karneval.

3000

Základní škola - Malé Pole

Putování broučků a berušek.

1500

Základní škola - Malé Pole

Hallowenská párty.

2000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Podpora zájmových kroužků Orientální tance.

5000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Mladí šachisté DDM Slavičín, Šachový klub Slavičín.

5000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Kroužek programování a robotiky - účast na soutěžích.

5000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

XV. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, XI. ročník Slavičínského zoubku a XI. ročník Slavičínského wyhazováku

15000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Baví se celá rodina.

1000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

6. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev.

2000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

12. ročník Pohádkiády.

1000

Dům dětí a mládeže Slavičín.

Závodí celá rodina.

2500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami.

4000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek.

4000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Výstavy na GJP Slavičín v roce 2015.

3000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Majáles 2015.

3000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

13. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol.

1000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj.

1000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

18. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí.

1000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

21. ročník - Vánoční laťka.

1000

Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín

Jsem chodec, cyklista.

2500

Základní umělecká škola Slavičín

Vánoční koncerty 2015.

16000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára

Karneval na ledě pro širokou veřejnost.

3000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí.

7000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára

Svatomartinský průvod

3000

Pavla Sudková

Helfíkův pohár 2015.

18000

MS Jamné Slavičín

Zkvalitnění životního prostředí.

4000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze

Orba a zasetí mysliveckých políček.

3000

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze

Oprava hráze mokřadu.

2000

Myslivecké sdružení Nevšová

Zvýšení úživnosti honitby.

4000

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Slavičín

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

8000

Vytvořeno 6.3.2015 7:59:01 | přečteno 1356x | tajemnik
load