Poskytnuté granty na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2009

Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2009

Název žadatele

Název grantu

Přidělená částka

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Volejbal ženy.

12 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Stolní tenis muži.

15 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Stolní tenis veteráni.

5 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Stolní tenis - 38.ročník turnaje.

5 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Florbal žáci + žačky.

25 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Florbal junioři + juniorky.

25 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Florbal muži.

30 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

ASPV muži.

0

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

ASPV ženy.

5 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Turistika - Slavičínská šedesátka.

6 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Basketbal.

20 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Volejbal žačky.

8 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Volejbal dorostenky.

10 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Volejbal muži.

8 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Lehká atletika - Běh vítězství.

5 000

Sportovní kluby Slavičín, Školní 29, Slavičín

Zajištění činnosti oddílu kuželek.

40 000

NK Slavičín, K Hájenkám 314, Slavičín

4. ročník nohejbalového turnaje.

1 500

NK Slavičín, K Hájenkám 314, Slavičín

Celoroční činnost nohejbalového klubu NK Slavičín.

3 000

TJ Sokol Nevšová, Slavičín

Zajištění činností sportovního družstva, údržba areálu.

40 000

TJ Sokol Nevšová, Slavičín

Vybudování popř. rekonstrukce fotbalové tribuny.

0

TJ Sokol Slavičín, K Hájenkám 345, Slavičín

Celoroční činnost odd. šachu a soutěže pro mládež.

8 000

Orel jednota Slavičín. Osvobození 248, Slavičín

Celoroční činnost tenisového oddílu.

0

FC TVD Slavičín, Školní 881, Slavičín

Činnost fotbalového oddílu FC TVD Slavičín.

400 000

Kyokushin Karate Klub Slavičín, Školní 403, Slavičín

Činnost a vybavení oddílu.

10 000

Šiška Zdeněk, Slavičín

Jerevan cup -11. ročník v nohejbale trojic a kuželkách.

3 000

MUDr. Marie Turčínková, Slavičín

Podpora tělovýchovné činnosti - cvičení žen.

0

Ing. Eva Hubíková, Slavičín

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku.

0

Josef Zvoníček, Divnice

Turnaj v nohejbale.

1 500

Josef Zvoníček, Divnice

Běh Po divnických vrchoch.

2 500

Tomáš Juřík, Slavičín

Účast hasičů v kuželkářské soutěži.

0

Ing. Milan Ptáček, Slavičín

Podpora tělovýchovné činnosti - mezistátní utkání

5 000

Karel Studénka, Slavičín

Studénka racing team.

10 000

UnArt Slavičín, Okružní 594, Slavičín

Štěpánský Kotárfest (9.ročník).

0

UnArt Slavičín, Okružní 594, Slavičín

Evropský svátek hudby.

6 000

UnArt Slavičín, Okružní 594, Slavičín

Poslední noc prázdnin (8.ročník).

0

SDH Divnice, Divnice 36, Slavičín

Tradiční fašankový průvod.

1 000

SDH Divnice, Divnice 36, Slavičín

Kácení máje, dětský den.

4 000

Pěvecký sbor Cantare při ZUŠ Slavičín, o. s., Mezi Šenky 121, Slavičín

Adventní koncerty ve Slavičíně.

10 000

Pěvecký sbor Cantare při ZUŠ Slavičín, o. s., Mezi Šenky 121, Slavičín

Jarní setkání pěveckých sborů.

10 000

Pěvecký sbor Cantare při ZUŠ Slavičín, o. s., Mezi Šenky 121, Slavičín

Festivaly amatérských pěveckých sborů.

10 000

SDH Hrádek, Nádražní 48, Slavičín

Dětský den.

2 000

SDH Hrádek, Nádražní 48, Slavičín

Fašanky.

1 000

SDH Hrádek, Nádražní 48, Slavičín

Celoroční činnost mládeže.

2 000

Klub přátel historie Slavičínska, Horní nám. 102, Slavičín

Celoroční činnost KPH Slavičín.

10 000

SemTamFór, o.s., Květná 424, Slavičín

Slavičínské padající listí.

5 000

SemTamFór, o.s., Květná 424, Slavičín

Celoroční činnost.

30 000

SemTamFór, o.s., Květná 424, Slavičín

Valašské křoví.

30 000

Kateřina Carasová, Slavičín

Orientální večer.

0

Josef Floreš, Slavičín

Časopis Kruhový objezd.

10 000

Vlastislava Kubrychtová, Divnice

Kulturní a společenská činnosti SENIOR KLUBU Divnice.

1 500

Alena Gbelcová, Divnice

Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích.

2 000

Ludmila Hromádková, Nevšová

Celoroční činnost klubu důchodců v Nevšové.

1 500

Stanislava Pučoková, Nevšová

Vánoční koncert pro občany Slavičína-Nevšové.

0

Lenka Kovářová, Nevšová

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové.

2 000

Věra Andersová, Nevšová

Mikulášský večírek.

0

Dagmar Pešková, Nevšová

Dětský karneval.

1 500

Miroslava Kosečková, Nevšová

Zahrada je hra?

1 000

Miroslav Juřík, Hrádek

Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku.

2 000

Jiřina Brlicová, Slavičín

Činnost klubu důchodců.

2 500

ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín

Sportovní hry mládeže.

1 000

ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín

Jaro v barvách přírody.

1 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Sportovní den - discomaraton.

1 500

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Florbalový turnaj.

1 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Přírodovědný kroužek.

1 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Zahraniční výměnné stáže žáků.

5 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Dramatický kroužek.

3 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Výstavy na GJP ve Slavičíně v roce 2009.

2 500

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Výtvarný kroužek.

2 000

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Hudební kroužek.

2 000

ZŠ Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Putování s Broučky a Světluškami.

1 000

ZŠ Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Vánoční besídka.

1 000

ZŠ Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Karneval.

2 000

ZŠ Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Činnost dramatického kroužku.

1 000

ZŠ Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Orientační závod ke Dni země.

1 000

ZŠ Slavičín - Malé Pole, Osvobození 8

Vánoční turnaj ve florbalu.

1 000

Základní umělecká škola Slavičín

Soutěže základních uměleckých škol 2009.

8 000

Základní umělecká škola Slavičín

Malířský plenér.

0

Základní umělecká škola Slavičín

30. výročí založení ZUŠ Slavičín.

21 500

MŠ Slavičín - Malé Pole, Dlouhá 470

Sluníčko pro maminku.

0

MŠ Slavičín - Malé Pole, Dlouhá 470

Koloběžkové závody.

1 000

MŠ Slavičín - Malé Pole, Dlouhá 470

Mámo, táto, pojď si hrát.

1 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára, Školní 403

Dětský den.

3 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára, Školní 403

Karneval na ledě.

0

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára, Školní 403

Pouť u příležitosti Dne dětí.

4 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Podpora spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi ČSOP Kosenka, Veronica, Duha, Žabka.

5 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Soustředění kroužků mažoretek a doprava na festival mažoretek.

6 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Pohádkový les.

2 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Slet čarodějnic.

1 500

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Družinová pouť.

1 500

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Čertoviny pro 1. stupeň.

0

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Hrátky.

3 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Zlínský vorvaň.

2 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Polonéza.

3 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Mikulášská laťka.

1 500

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Školní sportovní olympiáda.

0

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Valašská sportovní liga - florbalový turnaj.

1 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Jednodenní lyžařské závody.

0

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Cimbálová muzika Slavičan.

25 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Dětský národopisný soubor Slavičánek.

35 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403

Výstava fotografií žáků.

2 000

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Závody ve slalomu a v běhu na lyžích

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Orientační závod s tématikou OČZMU.

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Vánoční laťka - 15.ročník.

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

28. ročník CORNY SŠ atletický pohár ve Zlíně.

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Regionální a okresní kolo středních škol v kopané.

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

12. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí.

1 500

SOŠ Slavičín, Divnice 119

Turnaj v nohejbale ZŠ a SŠ.

1 000

DDM Slavičín, Osvobození 296

Hasičský kroužek.

10 000

DDM Slavičín, Osvobození 296

Baví se celá rodina.

1 000

DDM Slavičín, Osvobození 296

2. ročník Běhu naděje.

1 000

DDM Slavičín, Osvobození 296

6. ročník Pohádkiády.

1 000

DDM Slavičín, Osvobození 296

Slavičínská Šikula IX.ročník.

10 000

Charita sv. Vojtěcha, Komenského 115, Slavičín

Zahradní slavnost.

2 000

Charita sv. Vojtěcha, Komenského 115, Slavičín

Hipoterapie - rehabilitační jízda na koni.

5 000

Nadace Jana Pivečky, Horní nám. 111, Slavičín

Dětský vánoční jarmark.

4 000

Nadace Jana Pivečky, Horní nám. 111, Slavičín

Pohádkový les.

5 000

Občanské sdružení R-EGO, Mezi Šenky 19, Slavičín

Činnost poradenského centra.

10 000

Přátelé z lásky - sdružení pro handicap. děti, Hrádecká 154, Slavičín

Vánoční besídka.

1 500

Přátelé z lásky - sdružení pro handicap. děti, Hrádecká 154, Slavičín

Poznávací a vzdělávací den.

4 000

Přátelé z lásky - sdružení pro handicap. děti, Hrádecká 154, Slavičín

Rehabilitační pobyt pro handicap. děti a jejich rodinné příslušníky.

5 000

Pavla Sudková, Nevšová

Helpíkův pohár 2009.

10 000

MS Jamné Slavičín

Zkvalitnění životního prostředí.

3 000

MS Jamné Slavičín

Lochovecký pohár jezevčíků.

1 000

Myslivecké sdružení Hrádek

Zkvalitnění životního prostředí.

3 000

Myslivecké sdružení Nevšová

Zvýšení úživnosti honitby.

3 000

ZO Českého svazu včelařů Slavičín, Dlouhá 300, Slavičín

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

8 000

Vytvořeno 16.12.2008 9:45:58 | přečteno 3095x | Marie Rumplíková
load