Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu (2013)

chce to trochu vzruchu1

Ve spolupráci města Slavičín a obce Horné Srnie byl vytvořen projekt, jehož hlavním cílem je posílení cestovního ruchu v příhraniční oblasti Bílých/ Bielých Karpat. V rámci projektu dojde ke zatraktivnění prostředí Pivečkova lesoparku doplněním turistické infrastruktury v blízkosti frekventované cyklotrasy.

Výstupem projektu je výstavba netradičního kamenného hradu, který se stane hlavní dominantou Pivečkova lesoparku. Hrad jako celek má odkazovat na středověkou historii města Slavičín, která bude pro návštěvníky znázorněna na informačním panelu. Stavba hradu bude doplněna herními prvky (skluzavka, lanový prvek). Z důvodu přímého napojení hradu ze směru od stávající cyklotrasy bude odvodňovací příkop překlenut dřevěnou lávkou. V okrajové části parku bude provedena instalace 3 ks mobilních toalet.

 
Publicita EU   BBK fond 

 


Rada města Slavičína rozhodla o zadání veřejné zakázky na stavební práce uchazeči RENOSTAV spol. s.r.o., Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice za cenu obvyklou ve výši 478 338,- Kč bez DPH. Realizace projektu byla zahájena předáním staveniště na konci měsíce srpna 2013. Stavební práce budou ukončeny na konci října 2013.

Dne 24. 9 .2013 se uskutečnil kontrolní den za účasti partnera projektu z Horného Srnie, dodavatele, projektanta a zástupců investora.

Dne 21.10.2013 proběhl kontrolní den stavebních prací za účasti přeshraničního partnera, dodavatele, projektanta a investora.

Dne 4.11.2013 se v Pivečkově lesoparku konalo slavnostní představení nově zbudovaného hradu za účasti obou přeshraničních partnerů, města Slavičín a obce Horné Srnie. Přibližně půl hodiny před zahájením této akce se jako první dostavili žáci se svým doprovodem z Horného Srnie. Žáci ze slavičínské základní školy dorazili na místo jen pár minut po nich.
Pan starosta, Ing. Jaroslav Končický, u hradu přivítal všechny účastníky této akce, vysvětlil, jak vůbec nápad se stavbou zříceniny vznikl i její souvislost s pověstí „O založení města Slavičína“. Nezapomněl opomenout ani fakt, že hrad mohl vyrůst na tomto místě jen díky finanční podpoře Fondu mikroprojektů.
Po krátkém obeznámení účastníků s projektem byl pro děti připraven zábavní program na celé dopoledne. Prvně se všichni žáci zúčastnili her rozmístěných po Pivečkově lesoparku, kdy na konci je čekala sladká odměna, kterou jim na hradě předal král s královnou. Před desátou hodinou ranní pro zpestření programu přijela do prostor parku městská i státní policie. Byla připravena ukázka zásahu cvičeného psa při ozbrojeném přepadení. Poté měly děti možnost si pod dohledem strážníků vyzkoušet policejní výzbroj, vysílačky, a třeba i usednout za volant policejního vozu. Hudbu pro zábavní program v lesoparku nám zajistil Saša Szöllös z divadla SemTamFór. 
Trochu promrzlí jsme se přemístili do Městského muzea, kde pan Ščuglík dětem objasnil skutečný vznik a vývoj Slavičína. Poslední, vzdělávací, ale přesto zábavná, tečka celého programu byla pro malé účastníky připravena na Horákově vile. Místní knihovnice si prokleply jejich znalost jazyka sousední země.
Den plný her a zábavy byl zakončen společným obědem ve Hrádku na Vlárské dráze. Děti ke své spokojenosti dostaly k obědu řízek, pak následovalo už jen společné foto a hurá domů!

Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu

chce to trochu vzruchu1

chce to trochu vzruchu1

 
Chce to trochu vzruchu 1

Chce to trochu vzruchu 1

 
Chce to trochu vzruchu 2

Chce to trochu vzruchu 2

 
Chce to trochu vzruchu 3

Chce to trochu vzruchu 3

 
Chce to trochu vzruchu 4

Chce to trochu vzruchu 4

 
Chce to trochu vzruchu 5

Chce to trochu vzruchu 5

 
Chce to trochu vzruchu 6

Chce to trochu vzruchu 6

 
Chce to trochu vzruchu 7

Chce to trochu vzruchu 7

 
Chce to trochu vzruchu 7

Chce to trochu vzruchu 7

 
 
Vytvořeno 31.7.2013 15:29:57 - aktualizováno 1.8.2013 13:39:00 | přečteno 1901x | tajemnik
load