Dětský klub a příměstské tábory Slavičín (2020)

Projekt je zaměřen na sladění pracovního rytmu rodičů s péčí o děti, naplňování jejich volného času prostřednictvím organizovaných činností školního klubu ZŠ Malé Pole s rozšířenou otevírací dobou a formou příměstských táborů v době letních prázdnin.

Název projektu: Dětský klub a příměstské tábory Slavičín
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016359

Hlavním cílem projektu je zavedení fungujícího a kvalitního systému péče pro žáky starších ročníků 1. stupně ZŠ Slavičín - Malé Pole mimo školní vyučování a případně i po ukončení běžné pracovní doby ŠD, a pro žáky všech ročníků 1. stupně ZŠ Malé Pole a ZŠ Vlára v období školních prázdnin tak, aby došlo ke sladění pracovních povinností rodičů s povinnostmi rodinnými.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2020 a realizace aktivit bude probíhat do 31.12. 2022.

Celkové uznatelné náklady:  2 742 450,00 Kč
Dotace:2 605 327,50 Kč
Vlastní zdroje: 137 122,50 Kč

 
Logo ESF OPZ
Vytvořeno 7.4.2021 15:27:29 | přečteno 323x | tajemnik
load