Divnice - úprava veřejného prostranství (2010)

Divnice úprava prostranství 5

Celkovým zájmem projektu bylo přispět k oživení veřejného prostranství a rozšíření možností přispívajících k zlepšení společenských aktivit místních obyvatel.

Došlo ke stržení kamenných opěrných zídek, odstranění části terénu a jho vysvahování, které umožnilo rozšíření zpevněných ploch ze zámkové dlažby. Původní chodník podél bývalé školy byl předlážděn zámkovou dlažbou, stejně jako chodník na protější straně komunikace v blízkosti zastávky MHD. Zbudován byl také bezbariérový nájezd na chodník.

Rekonstrukcí prošlo také hlavní a boční venkovní schodiště budovy bývalé školy, zídky přiléhající ke schodišti a dlažba u hlavního vstupu do objektu.

Po úpravě travnaté plochy vedle hlavního vstupu do bývalé školy byly instalovány dva houpací herní prvky pro nejmenší děti. Současně byly instalovány prvky městského mobiliáře, zahrnující parkové lavičky, stojan na kola, odpadkový koš a ochranné mříže na dva stromy, navržené do zpevněné plochy návsi.


Celkové náklady: 1 438 866,- Kč 
Celkové uznatelné náklady: 554 660,- Kč 
Dotace:499 194,- Kč 
Vlastní zdroje: 939 672,- Kč 


Publicita SZIF

Logo Luhačovské Zálesí

Divnice - úprava veřejného prostranství

Divnice úprava prostranství 1

Divnice úprava prostranství 1

 
Divnice úprava prostranství 2

Divnice úprava prostranství 2

 
Divnice úprava prostranství 3

Divnice úprava prostranství 3

 
Divnice úprava prostranství 4

Divnice úprava prostranství 4

 
Divnice úprava prostranství 5

Divnice úprava prostranství 5

 
 
Vytvořeno 13.10.2010 16:18:02 | přečteno 2060x | tajemnik
load