Do města i z města, pro cyklistu cesta (2013)

Do města i z města 2

Hlavním cílem projektu byla spolupráce města Slavičín a obce Horná Súča v oblasti cestovního ruchu, který je zaměřen na podporu infrastruktury cyklotras. Mikroprojekt byl zaměřen na posílení trvale udržitelného rozvoj přeshraničního území a zlepšení úrovně vybavenosti území. 

Záměrem projektu bylo vybudování 93 m dlouhé cyklotrasy, jedná se o část úseku z plánované cyklotrasy Slavičín – Šanov – Horná Súča. Toto propojení bylo označeno směrovníkem. Stejně tak jako turisté z Moravy mohou po realizaci projektu jet přímo na Slovensko, slovenským turistům je umožněno z příhraniční oblasti dojet do Slavičína, odkud vedou stezky a trasy směrem na Luhačovice a Zlín.

Publicita EU   BBK fond
Dne 2. 5. 2013 byla realizace projektu zahájena předáním staveniště. Na základě usnesení Rady města Slavičín byla zadána veřejná zakázka na stavební práce na akci „Do města i z města, pro cyklistu cesta“ uchazeči EUROVIA CS, a.s., závod Zlín za cenu obvyklou ve výši 429 941,- Kč bez DPH. Dle smlouvy budou stavební práce ukončeny v červenci 2013.

Dne 10. 6. 2013 se uskutečnil kontrolní den za účasti zástupců partnerské obce, dodavatele, projektanta a zástupců investora.

Dne 4. 7. 2013 se konal kontrolní den za účasti zástupců partnerské obce, dodavatele, projektanta a zástupců investora. 

Dne 12. 9. 2013 se uskutečnila plánovaná cyklovyjížďka. S malým zpožděním jsme společně s dětmi z Horné Súče vyrazili od učiliště v Divnicích. Na novém úseku cyklotrasy v Hrádku na Vl. dráze na nás již čekaly děti s doprovodem ze Slavičína. Zde nám pan starosta řekl pár slov k otevření nového úseku cyklotrasy Slavičín - Šanov - Horná Súča a poté naše cesta pokračovala do Pivečkova lesoparku. Po malém občerstvení a oddychu jsme zamířili ke studánce Tatarce, která je známá místní pověstí. Na zpáteční cestě ještě děti navštívily slavičínské muzeum a stejnou trasou jsme se dostali zpět do Hrádku, kde byl celý výlet na kolech zakončen společným obědem a hromadnou fotkou.  


Do města i z města

Do města i z města 1

Do města i z města 1

 
Do města i z města 2

Do města i z města 2

 
Do města i z města   cyklovyjížďka 12 9 2013 1

Do města i z města cyklovyjížďka 12 9 2013 1

 
Do města i z města   cyklovyjížďka 12 9 2013 2

Do města i z města cyklovyjížďka 12 9 2013 2

 
Do města i z města   cyklovyjížďka 12 9 2013 3

Do města i z města cyklovyjížďka 12 9 2013 3

 
Do města i z města   cyklovyjížďka 12 9 2013 4

Do města i z města cyklovyjížďka 12 9 2013 4

 
Do města i z města   cyklovyjížďka 12 9 2013 5

Do města i z města cyklovyjížďka 12 9 2013 5

 
Do města i z města   cyklovyjížďka 12 9 2013 6

Do města i z města cyklovyjížďka 12 9 2013 6

 
 
Vytvořeno 29.11.2012 13:45:14 | přečteno 2197x | tajemnik
load