Jak to dělali naši staříčci (2010)

Jak to dělali naši staříčci  muzeum 7

Město Slavičín a obec Horné Srnie společně připravili záměr, jehož hlavním cílem bylo představit veřejnosti způsob života našich předků, kteří v přeshraničním regionu žili v období Velké Moravy a poukázat na společné historické události.

Vzhledem ke geografické blízkosti je zde nepopiratelný vzájemný vliv obou partnerů v oblasti historického bydlení, řemesel a způsobu života. Spojujícím článkem je také významná historická událost - letecká bitva nad Bílými Karpaty v roce 1944.

Projekt vedl k posílení vzájemného povědomí o společenských rysech a odlišnostech partnerů, vybudování a zvětšení prostor stálých expozic, pořádání společných seminářů a přednášek, prodeji společných vstupenek do obou muzeí - to vše má významný přeshraniční dopad nejen pro oba partnery, ale i pro velkou část regionu Bílých Karpat.

V rámci projektu byla v areálu Městského muzea ve Slavičíně vybudována stálá expozice obce Horné Srnie, kryté zpevněné plochy pro historické exponáty zemědělské činnosti, exponáty historického obydlí, expozice česko-slovenských řemesel v rekonstruované místnosti, provedeny sadové úpravy a doplněno vybavení.

Celkové náklady: 156 235 EUR
Dotace: 143 189,70 EUR
Vlastní zdroje: 13 045,30 EUR

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita Program cezhraničnej spolupráce

Jak to dělali naši staříčci

Jak to dělali naši staříčci  muzeum 1

Jak to dělali naši staříčci muzeum 1

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 2

Jak to dělali naši staříčci muzeum 2

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 3

Jak to dělali naši staříčci muzeum 3

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 4

Jak to dělali naši staříčci muzeum 4

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 5

Jak to dělali naši staříčci muzeum 5

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 6

Jak to dělali naši staříčci muzeum 6

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 7

Jak to dělali naši staříčci muzeum 7

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 8

Jak to dělali naši staříčci muzeum 8

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 9

Jak to dělali naši staříčci muzeum 9

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 10

Jak to dělali naši staříčci muzeum 10

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 11

Jak to dělali naši staříčci muzeum 11

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 12

Jak to dělali naši staříčci muzeum 12

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 13

Jak to dělali naši staříčci muzeum 13

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 14

Jak to dělali naši staříčci muzeum 14

 
Jak to dělali naši staříčci  muzeum 15

Jak to dělali naši staříčci muzeum 15

 
 
Vytvořeno 13.10.2010 13:23:20 | přečteno 2094x | tajemnik
load