Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín (2021)

Cílem projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost je zlepšit komunikaci města Slavičín směrem k občanům.

Jedním z nástrojů komunikace budou nově televizní reportáže vyráběné a vysílané regionální televizí TVS. Na webu www.itvs24.cz budou moci zájemci sledovat dění ve městě v záložce Slavičín. Program televize TVS je ve Slavičíně dostupný z vysílače Hrádek, multiplex 24, kanál č. 42. Reportáže představí bohaté kulturní akce, úpravy veřejného prostoru či realizaci zajímavých projektů.

V rámci zlepšování komunikace bude v rámci projektu provedena analýza komunikace města prostřednictvím sociálních sítí a na jejím základě bude upravena komunikace prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Instagram a dalších.

Součástí projektu je výroba a instalace elektronické úřední desky, dále nová webová stránka orientované na projekty města a také pořízení a implementace Portálu občana. Tato aplikace umožňuje zpřístupnit na dálku informace jako například údaje o poplatcích a pohledávkách včetně možnosti on-line plateb nebo elektronických formulářů. Součástí bude napojení na platební bránu.

Dalším z cílů projektu je zavedení inovačního managementu na Městském úřadu Slavičín. K tomuto účelu vznikne analýza zavedení inovačního managementu, která poskytne informace potřebné pro vznik vnitřního předpisu. Na jeho základě budou zohledněny nové inovativní postupy v praxi.

Projekt byl zahájen 1. 4. 2021 a realizace aktivit bude probíhat do 31. 3. 2023.


název projektu: Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín
Registrační čísloCZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016727


logo EU ESF Operační program Zaměstnanost

 

 


Vytvořeno 26.10.2021 13:16:13 | přečteno 336x | tajemnik
load