Kulturními a sportovními aktivitami k rozvoji přátelství Čechů a Slováků (2006)

Tento projekt je podporován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé - Biele Karpaty.

Termín konání: první polovina roku 2006

Na území města Slavičína je činná řada organizací, které samostatně pořádají kulturní a sportovní aktivity. Činnost organizací koordinuje a podporuje Město Slavičín. Pro uskutečnění projektu byl vytvořen realizační tým, který projednal možnosti spolupráce se slovenskými partnery a vypracoval časový harmonogram akcí. Pro projekt byl uskutečněn výběr programů na první pololetí roku 2006, kde jsou zařazeny také aktivity škol.

Výčet akcí:
Pozn.: Pro všechny akce tohoto projektu je inovativním prvkem zapojení slovenského partnera. Partnerská obec Uhrovec zajistila a doporučila účast slovenských klubů a organizací v aktivitách, které nemohou být obsazeny z Uhrovce. Další účast garantují partneři na české straně.

Vzdělávací (historické a umělecké)

 • Kulturní a umělecká revue Kruhový objezd - témata vycházejí z hodnocení kulturního života ve Slavičíně, autory článků jsou místní občané, Uhrovec se bude prezentovat v článku o uhroveckém hradě. Časopis bývá a bude zdarma v městském infocentru.
 • Sochařské sympozium Slavičín 2006 - ve spolupráci slovenských a českých výtvarníků, bude zahájeno společné tvoření trvalého produktu, monumentální pískovcové sochy na veřejném prostranství ve Slavičíně. Předpokládá se účast dvou tvůrců (Českého a Slovenského), kteří budou na díle pracovat dále i po termínu skončení tohoto projektu. Tento projekt zahrnuje pořízení a dovoz materiálu a terénní úpravy pro další činnosti.
 • Svatovojtěšský jarmark - 10 let pořádaný Městem Slavičín, na veřejném prostranství. V loňském roce projevili zájem o předvádění slovenští řemeslníci z Uhrovce a okolí. Předvádějící lidoví umělci na Svatovojtěšském jarmarku jsou součástí kulturního programu, umístění v blízkosti pódia. Nepředvádějí své řemeslo za účelem prodeje výrobků, neplatí městu poplatek z místa. Lidový jarmark představí kulturní tradice obou zemí. Vstup na programy je volný.

Zábavné a soutěžní

 • Jarní jazzový večer - občanské sdružení UnArt sdružuje mladé hudebníky, iniciují řadu koncertů a vyhledávají mladé talentované skupiny v okolí, tentokrát se zapojením Slovenska. Město poskytuje smluvně zdarma prostory, naplatí se vstupné.
 • Jarní koncert pěveckých sborů - tato akce Základní umělecké školy Slavičín byla poprvé v roce 2005, dva domácí pěvecké sbory doplní letos slovenský sbor z Horné Súče. Město poskytuje škole zdarma prostory kulturního domu, neplatí se vstupné.
 • Evropský svátek hudby - hudební soubory všech žánrů mohou muzicírovat na veřejných prostranstvích. Nenárokují si honoráře, pouze náklady na dopravu a malé občerstvení. Sdružení UnArt vyhledává také vhodné slovenské hudebníky. Vstup je volný.
 • Folklorní večer s cimbálem - Cimbálová muzika Slavičan představí moravský a slovenský folklor (Slavičánek, Uhrovčan - Uhrovec, Brezová aj.) - akce trvají 5 let, Uhrovec účinkuje poprvé. Město poskytuje zdarma prostory ke konání. Vstup volný.
 • Valašské křoví - Divadelní soubor SemTamFór je pořadatelem 4 denní postupové divadelní přehlídky s účastí odborné poroty hodnotící regionální soubory a souboru z Urovce (4. ročník). Město Slavičín poskytuje zdarma prostory kulturního domu, není stanoveno vstupné.

Sportovní

 • Turnaj ve stolním tenise - stolní tenis má dlouholetou tradici a Slavičínské kluby úspěšně reprezentují město. Dějištěm turnaje je sportovní hala Slavičín, účast Slovenska je novým prvkem turnajů (Bytča, Dubnica, Topolčany, Hluk, Slavičín).
 • Volejbal žen - Sportovní hala Slavičín, nově se zapojuje Slovensko: Dubnica, Bytča.
 • Turnaj v odbíjené SOŠ - turnaj se odehraje v nové tělocvičně Střední odborné školy, Slovensko se turnaje zúčastní poprvé - Dubnica.
 • Tenisový turnaj SOŠ - Tenis Open - turnaj se odehraje poprvé na nových kurtech Tenisového klubu Slavičín, a to nově s účastí Slovenska (Dubnica).
 • Sálová kopaná SOŠ - tradiční a oblíbená aktivita studentů SOŠ, letos poprvé se zahraničním soupeřem.
 • Mezinárodní žákovský turnaj v kopané - Základní škola Vlára pořádá každý rok turnaje žáků proti učitelům, nově je zařazeno do účasti i Slovensko - Uhrovec.
 • Turnaj v nohejbale trojic - O pohár starosty - turnaje se již 6 let účastní družstva okolních obcí a také rodáků. Také Slovensko (Uhrovec) se letos hlásí k účasti v rámci dlouholeté spolupráce.
 • Turnaj internacionálů v kopané - fotbalový klub FC TVD Slavičín pořádá každý rok v květnu v souvislosti s městskými oslavami Májového dne exhibiční utkání starých pánů, vždy se zajímavými hosty. Letos mezi ně patří Slovensko. Mezinárodní tenisový turnaj neregistrovaných hráčů - tenisové kluby Slavičín otevírají právě svůj nový areál, kde se bude poprvé hrát venkovní turnaj (dosud se hrálo v nafukovací hale). Také tenisové kluby budou poprvé hostit slovenské soupeře.


Popis organizačního a technického zabezpečení projektu:
Uváděné aktivity vycházejí každoročně z iniciativy místních organizací, jejichž činnost bývá podporována grantovým programem z rozpočtu města Slavičín.
V uvedeném případě jsou to: Základní škola Slavičín, Tenisový klub Slavičín, Sportovní kluby Slavičín, občanské sdružení UnArt, divadelní soubor SemTamFór, Nadace Jana Pivečky, Sdružení sochařského sympozia, Střední odborná škola Slavičín, Základní škola Slavičín a další.
Projekt je po stránce organizačního a technického zabezpečení realizován členy jednotlivých organizací ve Slavičíně a garantován jejich zástupci a městem Slavičín. Aktivity jsou rozvrženy do první poloviny roku 2006, kdy se zpravidla tradičně konají, zvláště jarní období nahrává vzájemným výměnám družebních organizací, škol a obcí. Akce se konají na veřejných prostranstvích, v objektech, které jsou ve vlastnictví města Slavičína i ve vlastnictví jiných organizací působících na území města.


Vytvořeno 23.1.2008 22:46:22 - aktualizováno 4.4.2008 15:06:50 | přečteno 2886x | Marie Rumplíková
load