Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů – Slavičín (2011)

Sběrný dvůr 6

Předmětem podpory byla výstavba a vybavení sběrného dvora s nákupem mobilní techniky ve městě Slavičín.

Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 838,13 t/rok.


Celkové náklady: 8 321 840,60 Kč 
Celkové způsobilé výdaje: 8 289 840,60 Kč
Dotace EU z OPŽP: 7 047 080,60 Kč
Dotace SFŽP ČR: 414 492,00 Kč
Vlastní zdroje: 860 984,09 Kč


 Publicita OPŽP

Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavičín

Sběrný dvůr 1

Sběrný dvůr 1

 
Sběrný dvůr 2

Sběrný dvůr 2

 
Sběrný dvůr 3

Sběrný dvůr 3

 
Sběrný dvůr 4

Sběrný dvůr 4

 
Sběrný dvůr 5

Sběrný dvůr 5

 
Sběrný dvůr 6

Sběrný dvůr 6

 
 
Vytvořeno 10.1.2012 13:25:32 | přečteno 3483x | tajemnik
load