Slavičín – biologicky rozložitelný odpad (2012)

Kompostéry 1

Předmětem projektu byl nákup kompostérů pro město Slavičín. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 300 t/rok.  

Celkové náklady

933 040,00 Kč

Celkové způsobilé náklady

910 392,00 Kč

Dotace EU z OPŽP 

773 833,40 Kč

Dotace SFŽP ČR

45 519,60 Kč

Vlastní zdroje

113 687,00 Kč

Publicita OPŽP

Slavičín - biologicky rozložitelný odpad

Kompostéry 1

Kompostéry 1

 
Kompostéry 2

Kompostéry 2

 
Kompostéry 3

Kompostéry 3

 
 
Vytvořeno 6.3.2013 14:57:31 | přečteno 1753x | tajemnik
load