Slavičín - regenerace zámeckého parku (2011)

V rámci projektu došlo k regeneraci a obnově vegetačních prvků v zámeckém parku.

O přírodně krajinářském parku, který se nyní rozkládá na severovýchod a severozápad zámecké budovy o rozloze 3,61 ha, lze hovořit nejspíše až od doby 1850.

Projekt probíhal ve třech etapách:

  1. etapa: říjen – prosinec 2010: první část pěstebních opatření (asanace, zajištění stability jedinců)
  2. etapa: leden – srpen 2011: druhá část pěstebních opatření (ozdravná opatření a vše co je podmíněno obdobím vegetačním obdobím),
  3. etapa: září – prosinec 2011: výsadby

Celkové náklady: 1 720 516,- Kč 
Celkové způsobilé náklady: 1 630 020,- Kč 
Dotace EU z OPŽP: 1 385 517,- Kč 
Dotace SFŽP ČR: 81 501,- Kč 
Vlastní zdroje: 253 498,- Kč 


Publicita OPŽP

Vytvořeno 11.1.2012 14:01:10 | přečteno 1779x | tajemnik
load