Slavičín – revitalizace zeleně – Sokolovna (2012)

Předmětem podpory je revitalizace sídelní zeleně u Sokolovny. V rámci realizace bylo provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů a výsadba zeleně. 

Cílem projektu bylo dosažení ekologické stability se opírá o vysoký stupeň prostorové stratifikace vegetačních prvků, použitý sortiment a původ množitelského materiálu.

Dílčí cíle byly stanoveny následovně:

  • zajistit stabilitu dřevinné etáže území – jako jeho prostorové kostry a nezaměnitelného biotopu řady organizmů
  • dosáhnout stability rekreační funkce území při zachování přírodních hodnot území
  • využít specifika místa a podpořit význam areálu v systému zeleně sídla

Publicita OPŽP

Vytvořeno 6.3.2013 14:55:16 | přečteno 1663x | tajemnik
load