Slavičín

oficiální stránky města
Úterý, 30. listopad 2021

Vyhledávání

Slavičín – revitalizace zeleně – Sokolovna (2012)

Předmětem podpory je revitalizace sídelní zeleně u Sokolovny. V rámci realizace bylo provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů a výsadba zeleně. 

Cílem projektu bylo dosažení ekologické stability se opírá o vysoký stupeň prostorové stratifikace vegetačních prvků, použitý sortiment a původ množitelského materiálu.

Dílčí cíle byly stanoveny následovně:

  • zajistit stabilitu dřevinné etáže území – jako jeho prostorové kostry a nezaměnitelného biotopu řady organizmů
  • dosáhnout stability rekreační funkce území při zachování přírodních hodnot území
  • využít specifika místa a podpořit význam areálu v systému zeleně sídla

Publicita OPŽP

Vytvořeno 6.3.2013 14:55:16 | přečteno 1583x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load