Slavičín – rozšíření sportovní plochy Nevšová (2011)

V rámci realizace projektu došlo k dovybavení a rozšíření sportovního areálu v místní části Nevšová.

Byl zakoupen obytný kontejner, který bude sloužit jako šatny a současně i hygienické zařízení. Pro jeho umístění byla zbudována žb. deska a základy, přípojka vody a plynu, jímka na vyvážení a dojde k instalaci kanalizace. Aby bylo využití plochy multifunkční, byly instalovány prvky pro dětské hřiště a provedeny drobné terénní úpravy, pořízena branka na nedaleké fotbalové hřiště, které je mimo hasičů využívané převážně místním fotbalovým klubem a pořízena sekačka na trávu, aby se členové SDH mohli řádně starat o své obhospodařované plochy.

Realizátorem projektu byl Sbor dobrovolných hasičů Nevšová.

Celkové náklady: 1 011 953,40 Kč 
Celkové uznatelné náklady:638 072,00 Kč 
Dotace: 478 554,00 Kč 
Vlastní podíl: 533 399,40 Kč

 Publicita SZIF

Vytvořeno 11.1.2012 14:07:09 | přečteno 1821x | tajemnik
load