Vědeckotechnický park Slavičín (2006)

VTP 5

Mezi hlavní cíle projektu Vědeckotechnický park Slavičín bylo vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem, vytvoření podmínek pro podnikatelské činnosti s vysokým podílem přidané hodnoty, stimulace ekonomického růstu regionu nebo využití průmyslových objektů v průmyslovém areálu Prabos Slavičín, a. s.

Zastupitelstvo města Slavičín na svém XVIII. zasedání dne 22.12.2005 schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu Prosperita - Operační program průmysl a podnikání (dále jen OPPP) na realizaci projektu Vědeckotechnický park Slavičín (dále jen VTP Slavičín).
Projekt VTP Slavičín se skládal ze dvou projektů, které měly jeden společný cíl. První projekt, který řešila investiční část, podalo město Slavičín a jeho cílem byla rekonstrukce objektů č. 4 a č. 5 v průmyslovém areálu Prabos Plus, a. s. a vytvoření základního zázemí ke vzniku VTP Slavičín. Druhý projekt, který řešila provozní část, podalo Regionální centrum kooperace, a. s., a jeho cílem bylo vybavit prostory VTP Slavičín a začít poskytovat odborné poradenské a konzultační služby inovačním a inkubovaným podnikatelům. Celkové náklady prvního projektu činily 7 995 000 Kč, z čehož výše dotace byla 5 995 000 Kč. Náklady projektu RCK, a. s., byly ve výši 5 953 000 Kč, a z toho poskytnutá podpora činila 4 464 000 Kč. Partnery projektu jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, spolupráce je také s VOP - 026 Šternberk, s. p., divize VTÚVM Slavičín a Technologickým inovačním centrem, s. r. o., Zlín.
Mezi cílové skupiny projektu VTP Slavičín patří zejména stávající malé a střední firmy, podnikatelské subjekty v regionu s inovačním potenciálem, zájemci o podnikání, zejména studenti a absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, podnikatelské subjekty s historií podnikání max. do 1 roku, ale také zahraniční a regionální investoři.
Město Slavičín má velký zájem na rozvoji podnikání ve městě Slavičín, které tak napomůže snížit nezaměstnanost v našem regionu. Jednou z možností rozvoje malého a středního podnikání je právě i projekt Vědeckotechnický park Slavičín, který bude nabízet podnikatelům ať už technickou pomoc, co se týče zapůjčení nábytku, kancelářské techniky, mobilní techniky či poradenské a expertní služby, tak i služby poradenství při zpracování projektů a jejich realizaci, marketingové služby a podporu přístupu na trhy či poradenství k podnikatelským záměrům atd.

Vědecko-technický park

VTP 1

VTP 1

 
VTP 2

VTP 2

 
VTP 3

VTP 3

 
VTP 4

VTP 4

 
VTP 5

VTP 5

 
VTP 6

VTP 6

 
VTP 7

VTP 7

 
VTP 8

VTP 8

 
VTP 9

VTP 9

 
 
Vytvořeno 14.7.2008 12:38:48 - aktualizováno 14.7.2008 12:40:33 | přečteno 3940x | tajemnik
load