Slavičín - mobilita pro všechny: stavební úpravy čp. 255, Slavičín (2007)

Horákova vila 2007

Projekt zahrnoval zřízení bezbariérového vstupu do budovy Horákovy vily, instalaci elektrického trakčního výtahu a změnu sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Město Slavičín v květnu roku 2006 podalo žádost o poskytnutí dotace v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen NRPM) na bezbariérové úpravy ve městě Slavičín. Projekt byl Řídícím výborem NRPM doporučen ke schválení. Následně byla proto v roce 2007 podána žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy čp. 255, Slavičín - Městská knihovna, Horákova studovna“ v celkové výši nákladů 1.489.000, - Kč. Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci ve výši 1.348.000, - Kč, vlastní zdroje činily 141.000, - Kč. Projekt zahrnoval zřízení bezbariérového vstupu do budovy, instalaci elektrického trakčního výtahu a změnu sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Celkové náklady: 1 489 000,- Kč
Dotace: 1 348 000,- Kč
Vlastní zdroje: 141 000,- Kč 


Projekt byl spolufinancován Ministerstvem kultury České republiky.

Logo Ministerstva kultury ČR

Vytvořeno 4.4.2008 14:51:02 - aktualizováno 7.4.2008 13:44:20 | přečteno 2483x | tajemnik
load