Slavičín - mobilita pro všechny - II. etapa, budova polikliniky (2010)

Projekt zahrnuje úpravu vstupu do objektu polikliniky z účelové komunikace tak, aby po úpravě splňoval podmínky pro využití tohoto vstupu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Konkrétně se jedná o úpravu stávajícího schodiště na rampu a výměnu stávajících vstupních dveří (š = 800 mm s omezeným otevíráním, kde vodorovné madlo omezuje otevření pod úhel 90º) za automatické dveře s vyhovujícími parametry pro vozíčkáře.

Celkové náklady: 243 919 Kč
Dotace:

170 743 Kč

Vlastní zdroje:

73 176 Kč

Vytvořeno 13.10.2010 15:55:12 | přečteno 2857x | tajemnik
load