Dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury

Logo SFDI

Slavičín – bezpečné město II (2016)

Bezpečné město II 5

Daný projekt řešil opravy pěší komunikace na ulici K. Vystrčila od budovy České pošty k rodinnému domu čp. 352. Komunikace II. třídy, která je jednou z páteřních komunikací města, rozděluje Slavičín na dvě nejobydlenější části – sídliště Vlára a sídliště Malé Pole.  

29.11.2017 15:36:43 | přečteno 507x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín – cyklostezka Pod Kaštany (2015)

Cyklostezka Pod Kaštany spojuje dvě nejvíce osídlené části Slavičína, a to sídliště Vlára a sídliště Malé Pole. 

29.11.2017 15:34:31 | přečteno 518x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín – cyklostezka Divnice (2012)

Cyklostezka Divnice 4

Město Slavičín se snaží zvýšit podíl cyklistické dopravy a budovat cyklistickou infrastrukturu zaměřenou na bezpečnost cyklistů, tentokrát v Divnicích.

 

29.11.2012 12:52:43 | přečteno 2733x | tajemnik | Celý článek
 

Cyklostezka Slavičín - Hrádek (2010)

Cyklostezka Slavičín   Hrádek 1

Město Slavičín se snaží o postupné budování cykloturistických tras a cyklostezek ve Slavičíně a jeho blízkém okolí a chce cyklistům nabídnout souvislou a dostatečně hustou síť pohodlných a bezpečných komunikací vhodných pro cyklistický provoz.

13.10.2010 14:29:36 | přečteno 4694x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín - cyklostezka ul. Luhačovská (2009)

Cyklostezka Luhačovská 4

Cyklostezka Slavičín - ul. Luhačovská začíná ve středu města vede podél hlavní silnice II. tř. č. 493. Celková délky cyklostezky do středu města k tenisovým kurtům Oáza je zhruba 760 m, její šířka je 2,5 m.

18.8.2010 14:44:21 | přečteno 2581x | tajemnik | Celý článek
 

Slavičín - bezpečné město (2008)

Bezpečné město1

Za finančního přispění Státního fondu dopravní infrastruktury byla v roce 2008 realizována akce „Slavičín - ; bezpečné město“, která si kladla za úkol tři hlavní cíle, a to zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení nehodovosti v řešeném úseku, zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a omezením orientace.

18.8.2010 14:44:34 | přečteno 2142x | tajemnik | Celý článek
 
Vytvořeno 18.8.2010 14:43:54 | přečteno 6617x | tajemnik
load