Slavičín - bezpečné město (2008)

Bezpečné město1

Za finančního přispění Státního fondu dopravní infrastruktury byla v roce 2008 realizována akce „Slavičín - ; bezpečné město“, která si kladla za úkol tři hlavní cíle, a to zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení nehodovosti v řešeném úseku, zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a omezením orientace.

V rámci zvýšení bezpečnosti dopravy došlo k instalaci informativního měřiče rychlosti, který je umístěn při vjezdu do města a svým upozorněním o rychlosti řidičům jízdy dochází v konečném důsledku ke snížení rychlosti.

Ke snížení nehodovosti v řešeném úseku došlo díky splnění základního předpokladu bezpečnosti silničního provozu - vidět a být viděn. Pro splnění tohoto předpokladu zejména ve večerních a nočních hodinách slouží systém nasvícení přechodů pro chodce. Došlo ke zvýraznění vlastního místa přechodu a chodce v něm. Použitím odlišné barvy a intenzity osvětlení bylo dosaženo toho, že přechod i chodec je účinně zvýrazněn.

Zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a omezením orientace prostřednictvím stavebních úprav. Došlo k odstranění bariér v místě přechodů pro pěší provedením do max. povolených sklonů ve shodě s vyhláškou č. 369/2001 Sb. Charakter trasy provedených úprav systematicky navazuje na dlouhodobý trend odstraňování bariér ve městě a řeší bezbariérovost v páteřním průjezdu městem a klade důraz na bezbariérovou dostupnost úřadu, nákupního střediska, školy či sociálních a zdravotnických institucí.

Celkové náklady: 2 098 042 Kč
Dotace: 1 549 000 Kč
Vlastní zdroje: 549 042 Kč

Bezpečné město

Bezpečné město1

Bezpečné město1

 
Bezpečné město2

Bezpečné město2

 
Bezpečné město3

Bezpečné město3

 
Bezpečné město4

Bezpečné město4

 
Bezpečné město5

Bezpečné město5

 
 
Vytvořeno 18.8.2010 14:44:34 | přečteno 2105x | tajemnik
load