Slavičín

oficiální stránky města
Čtvrtek, 9. prosinec 2021

Vyhledávání

Činnost Jednotek SDH města Slavičín (2012)

Zlínský kraj letos opět přispěl na činnost hasičů.

V roce 2012 Zlínský kraj poskytl městu Slavičín ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na zabezpečení organizační, technické a odborné akceschopnosti  jednotky SDH Slavičín kategorie JPO II ve výši 100 000,- Kč. Částka byla použita na částečné pokrytí výdajů na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro členy jednotky vykonávající službu v operačním řízení jednotky.  

Další částkou ve výši 31 000,- Kč kraj přispěl na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků a věcných prostředků požární ochrany pro obě kategorie jednotek SDH města Slavičín. Pro rok 2012 byla pro tyto účely v rozpočtu města Slavičín vyčleněna částka 210 tis. Kč, z toho 128 tis. Kč pro jednotku kategorie JPO II. 

Částka 30 000,- Kč byla poskytnuta na odbornou přípravu velitelů a strojníků Jednotek SDH a jiné kurzy k získání a prohlubování odborných znalostí, na výdaje vzniklé za uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod jednotky a na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy revize, technické prohlídky, apod.

Vytvořeno 22.8.2012 16:19:16 | přečteno 2281x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load