Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 22. leden 2022

Vyhledávání

Dotace Zlínského kraje hasičům v roce 2014

Zlínský kraj přispěl v roce 2014 na činnost hasičů. 

V roce 2014 Zlínský kraj poskytl městu Slavičín ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ve výši 120 000 Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH Slavičín kategorie JPO II, zřízené dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dotace byla použita na částečné pokrytí výdajů na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro členy jednotky, kteří vykonávají službu v operačním řízení jednotky.

Kraj poskytl také částku 45 200 Kč, a to na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH a jiné kurzy k získání a prohlubování odborných znalostí členů jednotek, na výdaje vzniklé za uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod jednotky a na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy revize, technické prohlídky, apod.

Mgr. Iva Florešová, vedoucí odboru správního

Vytvořeno 2.12.2014 9:47:03 - aktualizováno 2.12.2014 9:48:21 | přečteno 1042x | ZakovaZ

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load