Dotace Zlínského kraje hasičům v roce 2015

Zlínský kraj i v roce 2015 přispěl na činnost hasičů.

V roce 2015 Zlínský kraj poskytl městu Slavičín ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ve výši 120 000,- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH Slavičín kategorie JPO II. Dotace byla použita na částečné pokrytí výdajů na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro členy jednotky, kteří vykonávají službu v operačním řízení jednotky.

Kraj poskytl také částku 24 300,- Kč, a to na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH a jiné kurzy k získání a prohlubování odborných znalostí členů jednotek, na výdaje vzniklé za uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod jednotky a na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy revize, technické prohlídky, apod. Z celkové částky připadne 21 300,- Kč JSDH Slavičín, 1 500,- Kč JSDH Divnice a 1 500,- Kč JSDH Nevšová.

V závěru roku schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje pro Slavičín účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje za uskutečněný zásah JSDH města Slavičín mimo její územní obvod ve výši 10 500,- Kč.

Vytvořeno 16.10.2015 14:15:28 | přečteno 686x | tajemnik
load