Sanace sesuvu Divnice (2006-2007)

V rámci Programu obnovy Povodně 2006 poskytl Zlínský kraj městu Slavičín účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na vypracování projektové dokumentace pro "Sanace sesuvu Divnice".

Celkové náklady na pořízení této dokumentace činily 208 205,- Kč. Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši 156 100,- Kč, tj. 75% z výše celkových nákladů. Dokumentaci vyhotovil Centroprojket a.s. Zlín. Tato dokumentace byla již využita k podání žádosti na ministerstvo životního prostředí o poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými změnami pro r. 2007 na vlastní

Vytvořeno 31.12.2007 13:06:12 - aktualizováno 4.4.2008 14:54:25 | přečteno 2394x | tana
load