Slavičín – bezpečné město III. (2019)

Slavičín bezpečné město III

Na přelomu měsíců srpna a září tohoto roku byla smluvním dodavatelem společností ELBOS ELEKTRO, s. r. o., realizována investiční akce s názvem „Slavičín – bezpečné město III.“, která charakterem provedených opatření navazuje na realizace uskutečněné v letech 2008 a 2015.

U čtyř předem vybraných přechodů pro chodce (u Elvy, u Záložny, u Čechů a u Orsáků) na ul. Osvobození byla v rámci stavebních prací kompletně demontována stávající svítidla včetně stávajících výložníků a stávajícího dopravního značení. Na stávající stožáry, které byly zachovány, jsou nově osazeny výložníky kruhového průřezu s přípravou pro 2 ks dopravních značek „Přechod pro chodce“. Na nové výložníky jsou dále osazena také nová venkovní asymetrická LED svítidla.

Ve směru jízdy je umístěna vždy na pravostranném stožáru světelné soupravy jedna svislá dopravní značka „Přechod pro chodce“ ve výšce 2,40 m. Každý přechod je tedy nově opatřen celkem čtyřmi kusy dopravní značky „Přechod pro chodce“ v provedení se zvýrazněním retroreflexním fluorescenčním žlutozeleným rámem (2x na výložníku u svítidla, 2x na stožáru).

Realizací výše popsaných opatření je dosaženo sjednocení označení a nasvětlení stávajících přechodů pro chodce s přechody pro chodce na ul. K Vystrčila a na ul. Osvobození u ZŠ Malé Pole provedenými již v minulosti ve shodném standardu. Zároveň tímto postupně dochází ke komplexnímu řešení zlepšení přehlednosti všech nasvětlených přechodů pro chodce ve městě Slavičín z hlediska bezpečnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti.

Akce „Slavičín – bezpečné město III.“ je spolufinancována Zlínským krajem.

Konkrétně se jedná se o:

Dotační program „BESIP Zlínského kraje“

Dotační titul 1 „Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti“,

c) Realizace úprav stávajících přechodů pro chodce a stávajících míst pro přecházení včetně úseků bezprostředně navazujících částí chodníků souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti.

Celkové náklady ve výši 233 480 Kč byly spolufinancovány dotací Zlínského kraje ve výši 80 000 Kč a vlastními zdroji ve výši 153 480 Kč.

Ing. Ladislav Janáček, vedoucí odboru investic

Logo Zlínský kraj

Slavičín bezpečné město III.

Slavičín bezpečné město III

Slavičín bezpečné město III

 
Slavičín bezpečné město III

Slavičín bezpečné město III

 
 
Vytvořeno 30.10.2018 8:16:11 | přečteno 471x | pfeiferovaj
load