Slavičín

oficiální stránky města
Neděle, 28. listopad 2021

Vyhledávání

Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily (2020)

Horákova vila

V letošním roce byla realizována akce s názvem „Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily". Jednalo se o obnovu portálu a schodiště Horákovy vily, které byly ve špatném stavebně-technickém stavu.


V rámci obnovy portálu a schodiště byly všechny plochy očištěny tlakovou vodou, horkou párou či opískováním vhodným abrazivem. Dále bylo provedeno osekání všech defektních částí a ploch. Následně se provedla injektáž a zatmelení prasklin a výdutí. Plochy z teraca byly doplněny teracovou směsí a byla provedena profilace a bosáže. Schodiště bylo zabroušeno a jednotlivé schody byly zatmeleny. Na závěr byla provedena barevná retuš a hydrofobizace všech povrchů. Realizací stavebních prací došlo k odstranění poškozených míst a k obnově historicky hodnotných prvků na stávajícím objektu, který je památkou místního významu.

Akce „Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily“ je spolufinancována Zlínským krajem.

Konkrétně se jednalo o:

Dotační program „Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu“ podporované opatření „Stavební obnova a restaurování památek místního významu“

Celkové náklady ve výši 101 540 Kč byly spolufinancovány dotací Zlínského kraje ve výši 45 600 Kč a vlastními zdroji ve výši 55 940 Kč.

Logo Zlínský kraj

Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily

Horákova vila

Horákova vila

 
Portál před opravou 1

Portál před opravou 1

 
Portál před opravou 2

Portál před opravou 2

 
Portál po opravě 1

Portál po opravě 1

 
Portál po opravě 2

Portál po opravě 2

 
 
Vytvořeno 11.11.2020 17:29:33 | přečteno 287x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load