Zlínský kraj přispěl na opravu památek (2009)

Sochy Divnice

Město Slavičín s finanční pomocí od Zlínského kraje opravilo část sousoší v Divnicích - sochu sv. Tekly a sochu sv. Floriána.

Snahou města je mimo jiné věnovat pozornost kulturním památkám. V loňském roce byl za finančního přispění Zlínského kraje restaurován Mariánský sloup v Divnicích.Ten jako součást sousoší s dalšími dvěma sochařskými plastikami spolu s kaplí Panny Marie Královny Míru tvoří dominantu místní části Divnice a utváří vzhled návsi.

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na opravu zbývajících dvou částí tohoto sousoší - sochy sv. Tekly a sochy sv. Floriána.

Oprava byla realizována celkovým nákladem 100 198 Kč, z toho 60 000 Kč jsme obdrželi z Fondu kultury Zlínského kraje. Zakázka byla zadána restaurátorovi Josefu Krososkovi z Vracova.

K úplnému dokončení nyní ještě schází úprava zpevněné plochy v okolí sousoší. To však bude možné až po majetkoprávním vypořádání pozemků. V této souvislosti Římskokatolická farnost přislíbila darování části pozemku, aby oprava mohla být realizována a sousoší tvořilo důstojný celek.

Publicita Zlínský kraj

Vytvořeno 12.3.2010 13:13:12 | přečteno 2628x | tajemnik
load