Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 22. leden 2022

Vyhledávání

ZUŠ – rekonstrukce fasády (2019)

Fasáda ZUŠ po opravě

Během letošních prázdnin byla realizována akce s názvem ZUŠ – rekonstrukce fasády. Jednalo se o opravu fasády objektu základní uměleckého školy, která byla ve špatném stavebně-technickém stavu.

V rámci realizace stavebních prací týkajících se rekonstrukce uliční fasády bylo provedeno odstranění všech nesoudržných částí omítek včetně následného očištění soudržných částí od stávajících fasádních nátěrů a odstranění nátěrů soklu z pískovcového kamene. Místa odstraněných nesoudržných částí byla obnovena reprofilací nebo doplněním ploch s napojením na stávající omítky bez viditelných přechodů. Oblast soklu byla následně penetrována proti průniku vlhkosti. Nově byly zhotoveny také související klempířské prvky, části stavebních konstrukcí nekryté klempířskými výrobky byly opatřeny impregnačním hydrofobním nátěrem. Rekonstrukcí fasády se zachovalo stávající členění včetně plasticity a všech okrasných prvků, a tím došlo k obnově historicky hodnotné fasády na stávajícím objektu, který je památkou místního významu.

Akce „ZUŠ – rekonstrukce fasády“ je spolufinancována Zlínským krajem.

Konkrétně se jednalo o:

Dotační program „Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu“

odporované opatření „Stavební obnova a restaurování památek místního významu“

Celkové náklady ve výši 700 639,15 Kč byly spolufinancovány dotací Zlínského kraje ve výši 200 000 Kč a vlastními zdroji ve výši 500 639,15 Kč.

Logo Zlínský kraj

Oprava fasády ZUŠ

Fasáda ZUŠ před opravou 1

Fasáda ZUŠ před opravou 1

 
Fasáda ZUŠ před opravou 2

Fasáda ZUŠ před opravou 2

 
Fasáda ZUŠ po opravě

Fasáda ZUŠ po opravě

 
 
Vytvořeno 8.10.2019 7:50:25 | přečteno 383x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load