Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2016

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo usnesením č. VII/4/2015 ze dne 16. 12. 2015 poskytnutí programových dotací na rok 2016 v celkové výši 1 000 000 Kč.


PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto (Kč)
Sportovní kluby Slavičín Sálová kopaná Jerevan - celoroční činnost - krajská liga, Český pohár sálové kopané. 25 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži - celoroční činnost - mistrovské utkání krajských a regionálních soutěží, přebory kraje. 25 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži - 30. ročník turnaje TOP hráčů Valašska ve stolním tenise. 8 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis veteráni - celoroční činnost - soutěže veteránů v ČR a SVK, účast na mistrovství světa ve Španělsku a Německu v rámci mistrovství Evropy družstev. 20 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis žáci a žákyně - celoroční činnost v pravidelné mistrovské soutěži žáků pořádané ČAS Zlín. 10 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis - 45. ročník turnaje ve stolním tenise. 15 000
Sportovní kluby Slavičín Florbal muži, dorostenci, žáci - celoroční činnost - účast v mistrovských soutěžích. 25 000
Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy, juniorky, žačky - celoroční činnost - účast v mistrovských soutěžích pořádaných ČFA. 30 000
Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy, juniorky - turnaj ve florbalu. 10 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal ženy - celoroční činnost. 20 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal juniorky - celoroční činnost v krajském přeboru. 16 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal žačky - celoroční činnost. 15 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl basketbalu - celoroční činnost - mistrovské utkání sdruženého krajského přeboru /ZL+JM/. 25 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl ASPV ženy - celoroční činnost - aerobic, cvičení pro ženy vyškolenými cvičitelkami. 10 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl atletiky - celoroční činnost + Běh vítězství pro mládež, závody atletů v rámci dálkových běhů. 10 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl turistiky - celoroční činnost - dálkový pochod Slavičínská 60. 10 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl turistiky - Uhrovec - setkání s vedením obce a návštěva muzea A. Dubčeka, vycházka na Jankův vršok, Bojnice a zpět. 8 000
Kuželkářský klub Slavičín Zajištění provozu sportovního zařízení - kuželny v zámeckém parku ve Slavičíně. 50 000
War Sports Team Slavičín z. s. Celoroční činnost War Sports Team Slavičín z.s. 16 000
Sbor dobrovolných hasičů Slavičín O pohár SDH Slavičín 5 000
Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu. 15 000
Sbor dobrovolných hasičů Nevšová III. Ročník "MIŠKÁŘSKÉHO POHÁRU" v požárním sportu mládeže, mužů a žen 15 000
Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Celoroční činnost a rozvoj mládeže v požárním sportu. 20 000
TJ Sokol Nevšová Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba areálu. 74 000
Ing. Milan Ptáček Celoroční činnost internacionálů (bývalých aktivních fotbalových hráčů) 10 000
Prokop Šuráň Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2016 9 000
Tomáš Hrnčiřík 13. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka - turnaj družstev v nohejbalu a kuželkách. 3 000
Radim Studeník Nohejbalový turnaj dvojic 2016 4 000
Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku. 5 000
Jiří Havlín Sportovní den + Turnaj v nohejbale. 4 000
Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj Divnice 2016. 3 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. 7. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev. 5 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 520 000


PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto (Kč)
SemTamFór Celoroční činnost. 30 000
SemTamFór Valašské křoví 2016. 20 000
Občanské sdružení UnArt Slavičín Slavičínský svátek hudby 2016. 10 000
Pěvecký soubor Cantare při ZUŠ Slavičín Slavnostní koncert PS Cantare k 15. výročí od založení. 15 000
Římskokatolická farnost Slavičín Farní den. 3 000
Charita sv. Vojtěcha Slavičín Pokračování v tradici. 2 000
Charita sv. Vojtěcha Slavičín Zahradní slavnost. 3 000
Charita sv. Vojtěcha Slavičín Canisterapie - pes terapeutem. 3 000
Přátelé z lásky Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou. 8 000
Přátelé z lásky Vzdělávací a poznávací den. 3 000
Mateřské centrum Slavičín Programy pro rodiče s malými dětmi. 6 000
Mateřské centrum Slavičín Dětské Olympijské hry. 2 000
Klub přátel historie Slavičínska Připomínka exhumace amerických letců v roce 1946. 4 000
Klub přátel historie Slavičínska 760 let od první písemné zprávy o Slavičínu. 5 500
Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU. 10 000
Spolek Diaklub Slavičín Slavické cérky. 10 000
Sbor dobrovolných hasičů Slavičín Slavičínský plamínek. 7 000
Junák - český skaut, středisko A. B. Svojsíka Slavičín, z. s. Skautský den 2016. 7 000
Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára Karneval na ledě pro širokou veřejnost. 3 000
Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára Dětský den a pouť ke Dni dětí. 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára Cimbálová muzika Slavičan. 51 000
Základní umělecká škola Slavičín Adventní koncerty ZUŠ Slavičín. 10 000
Ing. René Bil Kluby zdraví Slavičín 2016. 2 000
Jiřina Brlicová Činnost klubu důchodců Slavičín. 2 000
Marcel Zvonek Dětský den 2016. 15 000
Marcel Zvonek Divadelní představení pro děti ve Slavičíně v roce 2016. 10 000
Mgr. Kristýna Dvořáková Neleň! 2016 13 000
Jiří Havlín Vykrajování dýní. 1 000
Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku. 2 000
Klára Vincourová Královský karneval v Hrádku. 2 000
Klára Vincourová III. ročník Česko zpívá koledy v Hrádku u kapličky. 1 500
Lenka Šilhánková Sněhové sochy. 500
Jindřích Maňas Jarní hrátky v Divnicích 2016. 2 000
Jakub Zvoníček Dětský sportovní den. 2 000
Mgr. Vlastislava Kubrychtová Celoroční činnost Senior klubu Divnice v 2016. 3 000
Luboš Silbrník Divnická heligonka - VI. ročník. 8 000
Ing. Antonín Gbelec Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích. 2 000
Stanislava Pučoková Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová. 3 000
Miroslava Ševčíková Dětský karneval. 2 500
Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové. 2 000
Simona Goňová Dětské čarodějnické odpoledne. 2 000
Simona Goňová Stezka odvahy. 1 000
Pavla Sudková Helfíkův kotár 2016. 18 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 310 000


PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
Základní škola Slavičín - Vlára Dětský národopisný soubor Slavičánek. 15 000
Základní škola Slavičín - Vlára Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ Slavičín - Vlára:
1) spolupráce s ekologickými organizacemi Centrum Veronica Hostětín, Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole, Ekoland - KovoZOO Staré Město, Rumpold Uherský Brod;
2) zapojení se do celorepublikového ekoprojektu 72 hodin, realizace celoškolních projektů Den stromů, Den Země;
3) podpora činností ekotýmů a ekologických soutěží.
10 000
Základní škola Slavičín - Vlára Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín - Vlára. 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára Novoroční florbalový turnaj pro žáky Centra sportu. 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára Fotbalový turnaj. 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára Atletika 1. stupeň - Valašská sportovní liga. 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára Sportovní den pro žáky 1. stupně. 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára Mezinárodní sportovní den. 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára O pohár primátora Mesta Nová Dubnica. 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára Zlínský vorvaň. 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára Pohádková tělocvična. 2 000
Základní škola Slavičín - Vlára Čertoviny pro 1.stupeň ZŠ Slavičín a Dětský domov Smolina + Návojná 6 000
Základní škola Slavičín - Vlára Mikulášská laťka. 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára Florbal - Valašská sportovní liga. 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára Mažoretky. 10 000
Základní škola Slavičín - Vlára Páťákiáda. 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára Svatomartinský průvod. 4 000
Základní škola - Malé Pole Taneční kroužek LITTLE BEANS. 5 000
Základní škola - Malé Pole Karneval. 5 000
Základní škola - Malé Pole Putování broučků a berušek (lampionový průvod). 2 000
Základní škola - Malé Pole Hallowenská párty. 3 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. Podpora zájmových kroužků Orientální tance. 5 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. Mladí šachisté DDM Slavičín, Šachový klub Slavičín. 5 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. XVI. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, XII. ročník Slavičínského zoubku a XII. ročník Slavičínského wyhazováku 20 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. Baví se celá rodina. 1 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. 13. ročník Pohádkiády. 1 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. Závodí celá rodina. 2 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. Celodenní zájezd do Dinoparku a ZOO Vyškov pro cílovou skupinu "Rodiče a děti", a to ze sociálně slabých rodin a handicapované žáky a klienty Charity. 3 000
Dům dětí a mládeže Slavičín. Dýňování a dýňová strašidýlka; Workshop I.; Workshop II. 2 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Spolupráce se zahraničními školami. 4 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Dramatický kroužek. 2 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Přírodovědný kroužek. 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost. 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Podpora zdravého životního stylu veřejnosti a setkání se slavičínskými seniory. 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Výstavy na GJP Slavičín v roce 2016. 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Majáles 2016. 2 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 14. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol. 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Florbalový turnaj v roce 2016. 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 19. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí. 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 22. ročník - Vánoční laťka. 1 000
Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín Les ve škole, škola v lese. 2 500
Základní umělecká škola Slavičín Multižánrový festival Zuška? Zuška! 2016. 5 500
Základní umělecká škola Slavičín Novoroční koncert ZUŠ Slavičín s výstavou. 4 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 150 000


PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto (Kč)
MS Jamné Slavičín Zvýšení úživnosti honitby. 3 000
MS Jamné Slavičín Údržba studánek a jejich rekonstrukce. 2 000
Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze Orba a zasetí mysliveckých políček. 2 000
Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze Oprava břehů a hráze mokřadu. 2 000
Myslivecké sdružení Nevšová Péče o volně žijící zvěř. 3 000
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Slavičín Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí. 8 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 20 000

Vytvořeno 5.1.2016 14:39:02 | přečteno 902x | tajemnik
load