Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2018

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XVII/5/2017 ze dne 6. 12. 2017 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2018 v celkové výši 1 158 000 Kč. 


PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2018

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Dětské rybářské závody 2018

5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

TFA Slavičín

7 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

O pohár SDH Slavičín

5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

V. ročník ,,Miškářského poháru" v požárním sportu mládeže, mužů a žen a III. ročník noční soutěže JLNS

20 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu

18 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže hasičského sportu v obci Nevšová

20 000

Kuželkářský klub Slavičín, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení - kuželny v zámeckém parku ve Slavičíně

50 000

Spolek Zvonek

Tenis pro všechny

12 000

Přátelé z lásky, z.s.

Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis žáci - regionální přebor 1.třídy A-družstvo žáků, regionální přebor 1.třídy B-družstvo, bodovací turnaje

16 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis muži - krajský přebor 1.třídy A-družstvo, krajský přebor 2.třídy B-družstvo, regionální přebor 2.třídy C-družstvo, regionální přebor 4.třídy D-družstvo

28 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis veteráni - Mistroství světa v Las Vegas, JOOLA CUP Maďarsko, Velké ceny veteránů ČR a SVK

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis - 47. ročník turnaje ve stolním tenise

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis - Turnaj hráčů regionu, TOP Valašska

10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl florbal ženy, juniorky, žačky - účast v mistrovských utkáních v sezóně 2018

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl florbal muži, junioři, žáci - účast v mistrovských utkáních v sezóně 2018

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal ženy - Krajský přebor Zlínského kraje žen, Český pohár žen

20 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal juniorky - Krajský přebor Zlínského kraje juniorek, Český pohár juniorek, účast v Mor. lize

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl volejbal žačky - krajský přebor žaček

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl sálová kopaná Jerevan - Český pohár v sálové kopané-futsalu, turnaj v nohejbale

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl ASPV muži a ženy - účast na akcích pořádaných ČA sportu pro všechny, pravidelné cvičení žen, cvičení a míčové hry mužů

10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl atletiky - účast na akcích pořádaných Českou atletickou federací pro amatéry, dálkové a přespolní běhy, pořádání 36. ročníku Běhu vítězství

13 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl basketbal - účast v mistrovských utkáních v sezóně 2018

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl turistiky - účast na akcích pořádaných Klubem českých turistů v sezóně 2018

10 000

Orel jednota Slavičín

Badminton

17 000

Orel jednota Slavičín

Kondiční cvičení žen

6 000

War Sports Team Slavičín z.s.

Celoroční činnost War Sports Team Slavičín z.s.

32 500

Moravskoslezský kynologický svaz z.s., Kynologický klub Slavičín, pobočný spolek

Rekonstrukce klubovny klubu KK Slavičín, údržba cvičební plochy

18 000

Spolek Skatepark Slavičín

Slavex Skate Contest

7 000

Ing. Milan Ptáček

Celoroční činnost fotbalových internacionálů - bývalých aktivních hráčů

13 000

Jiří Havlín

Turnaj v ping-pongu v Hrádku

2 000

Jiří Havlín

Sportovní den - turnaj v nohejbale

4 500

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku

5 000

Prokop Šuráň

Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2018

10 000

Josef Sviták

Šachový klub (oddíl) Slavičín

20 000

Radim Studeník

Nohejbalový turnaj dvojic 2018

2 500

Zdeněk Hrnčiřík

Memoriál Josefa Hrčiříka - turnaj družstev v nohejbale

3 000

Jakub Zvoníček

Nohejbalový turnaj

3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

9. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev

5 500

Celkem na dotační titul poskytnuto:

578 000

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2018

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Divnice

Dětský den + kácení máje

3 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Drakiáda

1 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Skautský den

3 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Betlémské světlo

1 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Klubovna pro skauty, vlčata a světlušky

3 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Slavičínský plamínek

10 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí

3 000

Římskokatolická farnost Slavičín

Farní den

5 000

Spolek Diaklub Slavičín

Celoroční činnost DIAKLUBU

10 000

Spolek Diaklub Slavičín

Slavičínské cérky

10 000

Spolek Zvonek

Dětský den 2018 - 11. ročník

20 000

Spolek Zvonek

Divadlo nejen pro děti - sezóna 2018

20 000

Přátelé z lásky, z.s.

Vzdělávací a poznávací den

5 000

Orel jednota Slavičín

Setkávání seniorů z města i okolí a snaha o udržení dobrých sociálních kontaktů

3 000

Orel jednota Slavičín

Orelské mikulášské odpoledne - 4. ročník

2 000

Orel jednota Slavičín

Happening šikovných rukou - 4. ročník

2 000

Charita Slavičín

Pokračování v tradici

3 000

Charita Slavičín

Zahradní slavnost k 15. výročí Charity

3 000

Charita Slavičín

Canisterapie - pes terapeutem

2 500

SemTamFór z.s.

Valašské křoví 2018

25 000

SemTamFór z.s.

SemTamFór - celoroční činnost

10 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Programy pro rodiny s malými dětmi

2 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Jednorázové víkendové akce pro rodiny s dětmi (5 akcí) - Dětské čarodějnické odpoledne, Závody kočárků a oslava svátků matek, Dětské olympijské hry, Stezka odvahy, Drakiáda

12 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Canisterapie pro děti

2 500

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské Dráze

Dětský den

3 000

Klub přátel historie Slavičínska

Konec I. světové války, českoslovenští legionáři ze slavičínské farnosti a vznik Československé republiky v r. 1918

40 000

Pěvecký sbor CANTARE, z.s.

Koncert k výročí 100 let od vzniku republiky

20 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Cimbálová muzika Slavičan

36 000

Základní umělecká škola Slavičín

Adventní koncerty ZUŠ Slavičín 2018

8 000

Základní umělecká škola Slavičín

Benefiční koncert pro Nadaci Jana Pivečky

8 000

Luboš Silbrník

Divnická heligonka 2018

8 000

Pavla Sudková

Helfíkův kotár 2018

22 000

Jiří Havlín

Výstava fotografií k výročí 100 let od I. světové války

1 000

Jiří Havlín

Rozsvicování vánočního stromu

5 000

Jiří Havlín

Vykrajování dýní

1 000

Jiří Havlín

Hodová zábava

1 000

PhDr. František Anders

Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová

3 000

Ing. Antonín Gbelec

Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích

5 000

René Bil

Kluby zdraví Slavičín 2018

5 000

Miroslava Ševčíková

Dětský karneval

2 000

Lenka Kovářová

Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové

5 000

Mgr. Kristýna Dvořáková

Neleň! 2018

20 000

Božena Mačková

Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně

4 000

Jakub Zvoníček

Dětský den

2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

360 000

PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2018

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín - Vlára

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Čertoviny pro I. stupeň ZŠ Slavičín - Vlára a Dětský domov Smolina + Návojná

5 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Svatomartinský průvod

4 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Atletika I. stupeň - Valašská sportovní liga

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

O pohár primátora Města Nová Dubnica

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Cheerleaders

10 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Mezinárodní sportovní den

2 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Sportovní liga ZŠ

2 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Mikulášská laťka

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Valašská sportovní liga - florbal

1 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ Slavičín - Vlára

9 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Podpora folkloru ve Slavičíně

11 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Country kroužek RIGHT STEPS

8 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Pohádková tělocvična

3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Zlínský vorvaň

4 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Celoroční činnost souboru mažoretek

10 000

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace

Projekt Edison

4 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Podpora zájmových kroužků Orientální tance

5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Dýňohraní a dýňová strašidýlka

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Závodí celá rodina

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

15. ročník Pohádkiády

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

18. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, 14. ročník Slavičínského zoubku a 14. ročník Slavičínského wyhazováku

18 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Mladí šachisté DDM Slavičín

6 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Baví se celá rodina + adventní tvoření

1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Celodenní výlet do Rožnova pro děti ml. školního věku, st. školního věku, přednostně pro děti ze sociálně slabých rodin a handicapované žáky a klienty Charity

4 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace

Podpora činnosti kroužku Programování a robotiky při DDM Slavičín

10 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Okrsková soutěž v recitaci

2 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Karneval

7 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Putování broučků a berušek (lampionový průvod)

1 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Halloweenská párty

4 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace

Celoroční činnost COUNTRY kroužku

6 000

Základní umělecká škola Slavičín

ZUŠ v parku

6 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2018

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

21. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj v roce 2018

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Turnaj v nohejbale

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Přírodovědný kroužek

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Výstavy na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín v roce 2018

2 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Majálesový průvod městem

1 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

170 000

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2018

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Chovné potoky, odchov pstruha potočního

10 000

Myslivecký spolek Hrádek

Oprava hráze a břehů mokřadu

3 000

Myslivecký spolek Hrádek

Orba, zasetí a údržba mysliveckých políček

3 000

Myslivecký spolek Nevšová

Péče o volně žijící zvěř

13 000

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slavičín

Nákup včelích matek od registrovaných chovatelů

11 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s.

Péče a chov volně žijící zvěře

10 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

50 000

  

Vytvořeno 11.12.2017 13:23:14 | přečteno 501x | pfeiferovaj
load