Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2019

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. II/4/2018 ze dne 19. 12.2018 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2019 v celkové výši 1 206 000 Kč. 

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2019
Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto v Kč
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín Dětské rybářské závody 2019 5 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín TFA Slavičín 10 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín O pohár SDH Slavičín 5 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová VI. ročník ,,Miškářského poháru"  a IV. ročník noční soutěže JLNS 20 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu 15 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže hasičského sportu v obci Nevšová 18 000
Kuželkářský klub Slavičín, z.s. Zajištění provozu sportovního zařízení - kuželny 50 000
Spolek Zvonek Tenis pro všechny 35 000
Spolek Zvonek Sportovní a atletický den pro děti 5 000
Přátelé z lásky, z.s. Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou 15 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis žáci - regionální přebor 38 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis muži - kraj + reg. přebor 35 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Stolní tenis veteráni 27 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. 48. ročník turnaje ve stolním tenise 12 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Stolní tenis - celoroční činnost + turnaje 10 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl florbal - podpora činnosti florbalového oddílu 68 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal ženy -  celoroční činnost + turnaje 15 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Krajská soutěž juniorek - volejbal 20 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal žačky - krajský přebor 18 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl sálová kopaná Jerevan - turnaje 12 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Cvičení žen a míčové hry mužů 8 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl atletiky - celoroční činnost + Běh vítězství 25 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl basketbal - celoroční činnost 25 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl turistiky - celoroční činnost 10 000
Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl šachy - celoroční činnost 25 000
Orel jednota Slavičín Badminton 15 000
War Sports Team Slavičín z.s. Celoroční činnost 30 000
Lyžařský oddíl Slavičín, z.s. Propagace KUBBu v rámci aktivit Lyž.spolku pro rok 2019 5 000
Ing. Milan Ptáček Celoroční činnost fotbalových internacionálů 10 000
Jiří Havlín Turnaj ve stolním tenise 2 000
Jiří Havlín Sportovní den - turnaj v nohejbale 4 000
Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 5 000
Prokop Šuráň Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2019 10 000
Tomáš Faldík Po Divnických vrchoch 5 000
Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj 3 000
Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace 10. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev 5 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 620 000
PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2019
Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto v Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Divnice Dětský den + kácení máje 5 000
Junák - český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Drakiáda 2 000
Junák - český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Skautský den 5 000
Junák - český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Betlémské světlo 1 500
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín Slavičínský plamínek 10 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín Maškarní končinový ples 1 000
Římskokatolická farnost Slavičín Farní den 2019 5 000
Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU 8 000
Spolek Diaklub Slavičín Slavičínské cérky 8 000
Spolek Zvonek Dětský den 2019 - 12. ročník 25 000
Spolek Zvonek Divadlo nejen pro děti - sezóna 2019 20 000
Přátelé z lásky, z.s. Vzdělávací a poznávací den 4 000
Orel jednota Slavičín Mikulášské odpoledne 2 000
Orel jednota Slavičín Pravidelné setkávání seniorů města v Orlovně 2 000
Charita Slavičín Pokračování v tradici 3 000
Charita Slavičín Zahradní slavnost 4 000
Charita Slavičín Canisterapie - pes terapeutem 3 000
SemTamFór z.s. Valašské křoví 2019 30 000
SemTamFór z.s. SemTamFór - celoroční činnost 10 000
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s. Jednorázové víkendové akce pro rodiny s dětmi (9 akcí) 10 000
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské Dráze Dětský den 3 000
Klub přátel historie Slavičínska Zajištění provozu Klubu přátel historie Slavičínska na rok 2019 15 000
TJ Sokol Nevšová, z.s. Košt slivovice 1 500
Pěvecký sbor CANTARE, z.s. Celoroční činnost 20 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Cimbálová muzika Slavičan 36 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Dětský den a pouť ke Dni dětí 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace DAREBA - pěvecký svor žáků 5.-9. ročníku 7 000
Základní umělecká škola Slavičín Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 2019 8 000
Základní umělecká škola Slavičín Slavnostní koncert s výstavou ke 40. výročí založení ZUŠ Slavičín 5 000
Radka Vaňková Divnická heligonka 2019 8 000
Stanislava Pučoková Soutěžní utkání družstev "Petanque" pro okolní kluby seniorů 3 000
Pavla Sudková Helfíkův kotár 2019 20 000
Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu 3 000
Jiří Havlín Vykrajování dýní 1 000
Jiří Havlín Hodová zábava 2 000
PhDr. František Anders Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová 4 000
Jaroslav Mana Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích 3 000
René Bil Kluby zdraví Slavičín 2019 5 000
Miroslava Ševčíková Dětský karneval 2 000
Eva Bartošová Celoroční činnost Dílny inspirace 2 000
Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 3 000
Mgr. Kristýna Dvořáková Neleň!  2019 25 000
Božena Mačková Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně 4 000
Jakub Zvoníček Dětský den 3 000
Jakub Zvoníček Drakiáda 2 000
Pavla Marková Cyklus čtyř koncertů klasické hudby 10 000
Marie Častulová Pečení a zdobení perníků 1 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 360 000
PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2019
Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto v Kč
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín - Vlára 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Čertoviny pro I. stupeň ZŠ Slavičín - Vlára a Dětský domov Smolina 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Svatomartinský průvod 6 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace O pohár primátora Města Nová Dubnica 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Cheerleaders 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Mezinárodní sportovní den 2 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Sportovní liga ZŠ 2 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Mikulášská laťka 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Valašská sportovní liga 2019 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ Slavičín - Vlára 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Podpora folkloru ve Slavičíně 15 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Country kroužek RIGHT STEPS 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Pohádková tělocvična 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Zlínský vorvaň 4 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Prezentování mažoretek 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace Projekt Edison 4 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace Podpora zájmových kroužků Orientální tance 5 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace Dýňohraní a dýňová strašidýlka 2 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace Závodí celá rodina 2 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace 16. ročník Pohádkiády 1 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace 19. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, 15. ročník Slavičínského zoubku a 15. ročník Slavičínského wyhazováku 16 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace Mladí šachisté DDM Slavičín 6 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace Baví se celá rodina + adventní tvoření 1 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace Dětský den s domečkem 3 000
Dům dětí a mládežeSlavičín, příspěvková organizace Podpora činnosti kroužku Programování a robotiky při 10 000
Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace Školní akademie ZŠ Malé Pole Slavičín 7 000
Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace Karneval 7 000
Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace Putování broučků a berušek (lampionový průvod) 2 000
Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace Halloweenská párty 4 000
Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace Celoroční činnost COUNTRY kroužku 8 000
Základní umělecká škola Slavičín ZUŠ v parku 6 000
Základní umělecká škola Slavičín Festivalový promenádní koncert ZUŠ Slavičín a ZUŠ Val.Klobouky 6 000
Základní umělecká škola Slavičín Benefiční koncert pro Sdružení rodičů handicapovaných dětí a mládeže ze Slavičína a okolí "Přátelé z lásky" 4 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Vánoční laťka 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 22. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Florbalový turnaj v roce 2019 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Turnaj v nohejbale 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou veřejnost 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Výstavy na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín v roce 2019 2 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Pěvecký sbor GJP Slavičín 2 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín 1 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Spolupráce se zahraničními školami 3 000
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Majálesový průvod městem 1 000
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze Pracovní dílny 1 500
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze Družina plná zábavy 1 500
Celkem na dotační titul poskytnuto: 176 000
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2019
Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto v Kč
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín Chovné potoky, odchov pstruha potočního 8 000
Myslivecký spolek Hrádek Oprava hráze, vykácení a údržba břehů mokřadu 4 000
Myslivecký spolek Hrádek Orba, zasetí a údržba mysliveckých políček a zařízení 4 000
Myslivecký spolek Nevšová Péče o volně žijící zvěř 15 000
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slavičín Nákup včelích matek od registrovaných chovatelů 8 000
Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s. Péče a chov volně žijící zvěře 8 000
Jakub Zvoníček Čisté Divnice 3 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 50 000


Vytvořeno 16.1.2019 9:21:42 | přečteno 866x | tajemnik
load