Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2021

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XVI/1/2021 ze dne 03. 02. 2021 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2021 v celkové výši 800 000 Kč.

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2021

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Dětské rybářské závody na rybníku Slavík

7 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Slavičínský PLAMÍNEK – soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče

10 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

VII. ročník „Miškářského poháru" v požárním sportu mládeže, mužů a žen a V. ročník "Noční soutěže JLNS"

20 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů v požárním sportu

21 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže hasičského sportu v obci Nevšová

21 000

Kuželkářský klub Slavičín, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení – kuželny v zámeckém parku ve Slavičíně

45 000

Spolek Zvonek

Tenis pro děti 2021 - trénování tenisu s certifikovaným trenérem

35 000

Přátelé z lásky, z.s.

Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou

18 000

War Sports Team Slavičín z.s.

Celoroční činnost WST – Kyokushin karate – nákup sportovního vybavení

36 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Činnost florbalového družstva mužů, starších žáků, mladších žáků, žákyň organizovaných spolkem Florbal Snipers Slavičín, z.s. v roce 2021, jejich účast v pořádaných soutěžích, turnajích

60 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Přátelský turnaj ve florbale s přeshraničním ŠK Victory Dubnica nad Váhom pořádaný pro žákovské kategorie

10 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Rehabilitační cvičení pro seniory – zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorů

8 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Cvičení pro těhotné a po porodu – pohybová aktivita pro nastávající a čerstvé maminky

5 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Pohybové hrátky s kojenci a batolátky – pohybová aktivita kojenců a batolat

5 000

Orel Jednota Slavičín

Celoroční činnost badmintonu

10 000

Ing. Milan Ptáček

"Legendy Slavičínského fotbalu" - zajištění nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti

7 000

Jiří Havlín

Turnaj ve stolním tenisu v Hrádku – přátelské sportovní setkání občanů

3 000

Jiří Havlín

Sportovní den – turnaj v nohejbale v Hrádku

4 000

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku

5 000

Prokop Šuráň

Amatérská fotbalová liga Slavičín – jarní část 2021 - ligová utkání amatérských fotbalových týmů ze Slavičína a okolí v sálové kopané

9 000

Jakub Zvoníček

Nohejbalový turnaj v Divnicích

3 000

Barbora Malaníková

5. ročník Slavičínský miomoveRUN 2021 - běžecký závod

15 000

Štěpán Satin

Amatérská tenisová liga Slavičín – tenisový turnaj pro amatérské tenisty

3 000

Tomáš Faldík

Po Divnických vrchoch – orientační běh po Divnických vrchoch se soutěžními úkoly, soutěžní odpoledne pro děti

5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

365 000

 

 

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2021

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Divnice

Dětský den + kácení máje

5 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Drakiáda 2021 - tradiční pouštění draků – akce pro děti a rodiče

1 500

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Stezka odvahy 2021 - aktivita pro malé a větší děti, které mají pro strach uděláno

2 000

Junák – český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Betlémské světlo – donesení Světla do kostela a dále do kapliček pro širokou veřejnost

1 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Dětský karneval - 2. ročník

7 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Oslavy 120 let od založení SDH Nevšová

10 000

Spolek Diaklub Slavičín

Celoroční činnost DIAKLUBU – kulturní a sportovní akce seniorů

8 000

Spolek Zvonek

Divadlo pro děti 2021 - divadelní představení pro děti

18 000

Spolek Zvonek

Dětský den při Karpaty festu 2021

25 000

Přátelé z lásky, z.s.

Poznávací a vzdělávací den – návštěva zámku ve Slavkově u Brna

3 300

Orel jednota Slavičín

Mikulášské odpoledne

3 700

Charita Slavičín

Canisterapie – pes terapeutem – terapie klientů Charity za pomocí speciálně vycvičeného terapeutického psa

3 500

Charita Slavičín

Zahradní slavnost – prezentace charitních služeb, setkání pracovníků s širokou veřejností, volnočasové aktivity pro děti

10 000

SemTamFór z.s.

Valašské křoví 2021 - divadelní přehlídka ve Slavičíně

35 000

SemTamFór z.s.

Celoroční činnost 2021

21 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi

12 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

První ročník komiksové soutěže CS.KOMIKS JUNIOR pro žáky ZŠ

8 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Výstava fotografií dětí z fotokroužku

5 000

Klub přátel historie Slavičínska

Jubilejní výstava k výročí 880 let Mladotic – uspořádání jubilejní výstavy u příležitosti nejstarší písemné zmínky o Slavičínsku z roku 1141, příprava výstavy, vernisáže výstavy, restaurování

10 000

Klub přátel historie Slavičínska

Celoroční výzkumná a popularizační činnost pro rozvoj Slavičínska v roce 2021

16 000

Pěvecký sbor CANTARE, z.s.

Veřejná koncertní činnost Pevěckého sboru Cantare: a) výroční koncert, b) vánoční koncert

27 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára

Létající dravci kolem nás – letová ukázka dravců

4 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí – jarmark pro děti I. stupně

4 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára

Svatomartinský průvod – tradiční průvod Sv. Martina na koni

6 000

Základní umělecká škola Slavičín

Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 2021

5 000

Základní umělecká škola Slavičín

Benefiční koncert ZUŠ v Sokolovně

5 000

Mgr. Aleš Ptáček

Cimbálová muzika Slavičan – celoroční činnost 2021

36 000

Mgr. Šárka Končická

Slavičínské cérky – folklórní pěvecké seskupení žen – celoroční činnost 2021

10 000

Marie Dvořáková

Klub důchodců Slavičín – celoroční činnost 2021

3 000

Jiří Havlín

Hodová zábava v Hrádku – přátelské setkání občanů

3 000

Jiří Havlín

Vykrajování dýní – Halloween výdoba v Hrádku vytvořená dětmi ZŠ Hrádek

1 000

Jiří Havlín

Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku – tradiční předvánoční společenská akce

3 000

Michaela Gubischová

X. ročník Divnické heligonky – setkání heligonkářů z Čech a Slovenska

24 000

Jakub Zvoníček

Dětský den

3 000

Štěpán Satin

Turnaj v petanque (Divnice)

2 000

Štěpán Satin

Rozsvicování vánočního stromu v Divnicích – tradiční předvánoční společenská akce

3 000

Anna Zvonková

Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová v roce 2021

3 000

Věra Andersová

Společné setkání seniorů a dětí – Nevšová 1. Oslava dne matek, 2. Oslava dětského dne se soutěžemi pro děti, 3. Akce na začátek školního roku pro děti

5 000

Oldřich Mlčák

Soutěžní utkání družstev v petanque – Kluby seniorů + dětí z MŠ Nevšová

2 000

Miroslava Ševčíková

Karneval pro děti v Nevšové

2 000

Miroslava Ševčíková

Stezka odvahy (Nevšová) - zábavná stezka pro odvážné děti setmělým terénem

1 000

Lenka Kovářová

Rozsvicování vánočního stromu v Nevšové + mikulášská nadílka – tradiční předvánoční společenská akce

3 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

360 000

 

PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2021

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Základní umělecká škola Slavičín

ZUŠ v parku - 11. ročník, neformální hudební i výtvarné setkání učitelů, žáků, rodičů i širší veřejnosti na závěr školního roku

5 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2021 - závody ve skoku vysokém žáků ZŠ, SOU, SŠ a gymnázií

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

23. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín

2 500

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami

5 000

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Pracovní dílny, šití

2 500

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Pracovní dílny, pečení

2 500

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Pohádková družina

2 500

Celkem na dotační titul poskytnuto:

25 000

 

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2021

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Uchování původních druhů živočichů v CHKO BK – chovné potoky MRS, z.s., p.s. Slavičín, odchov pstruha potočního v regionu Slavičín

7 000

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slavičín

Zvýšení genetické úrovně chovaných včelstev v regionu Slavičín

11 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s.

Péče o volně žijící zvěř – budování umělých napajedel pro volně žijící zvěř – eliminace nedostatku vody v suchých obdobích; záchrana srnčat

10 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s.

Údržba mysliveckých políček pro volně žijící zvěř

5 000

Myslivecký spolek Hrádek

Zadržování vody v krajině, ochrana vodních živočichů, rekultivace krajiny v okolí mokřadu, vytváření přírodního napájecího zdroje pro zvěř

6 000

Myslivecký spolek Nevšová

Péče o volně žijící zvěř – přikrmování zvěře v době strádání

7 000

Orel jednota Slavičín

Osazení záhonu před Orlovnou ve Slavičíně

4 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

50 000

 


Vytvořeno 8.2.2021 8:04:17 | přečteno 661x | tajemnik
load