Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2022

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XXIV/5/2022 ze dne 02.02.2022 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2022 v celkové výši 800 000 Kč.

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2022

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Dětské rybářské závody na rybníku Slavík

7 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Slavičínský PLAMÍNEK - soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče

9 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Víkend na hasičárně - prodloužený víkendový pobyt pro děti, tábor

5 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

VIII. ročník ,,Miškářského poháru" v požárním sportu mládeže, mužů a žen a VI. ročník "Noční soutěže JLNS"

18 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů v požárním sportu

15 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže hasičského sportu v obci Nevšová

15 000

Kuželkářský klub Slavičín, z.s.

Zajištění provozu sportovního zařízení - kuželny v zámeckém parku ve Slavičíně

45 000

Spolek Zvonek

Tenis pro děti 2022 - trénování tenisu s certifikovaným trenérem

30 000

Přátelé z lásky, z.s.

Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou

14 000

War Sports Team Slavičín z.s.

Celoroční činnost WST - Kyokushin karate

30 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Celoroční činnost Florbal Snipers Slavičín

54 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s.

Přátelský turnaj ve florbale

8 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory

5 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Cvičení pro těhotné a po porodu

4 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Pohybové hrátky s kojenci a batolátky

4 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Vnímej pohyb všemi smysly - pohybová aktivita pro všechny v multismyslovém prostředí Snoezelenu

3 000

Slavex trails z.s., Slavičín

Slavnostní otevření Slavex trails pro veřejnost

10 000

Spolek Skatepark Slavičín

Slawex skate contest - Skateboardové závody 8. ročník

7 000

TJ Sokol Nevšová, z.s.

Fotbalový mini kemp s noclehem pro děti

5 000

ParaAgility Walachia z.s., Lipová

Celoroční sportovní činnost spolku

15 000

Yoga Slavičín, z.s.

6 kurzů Jógy pro seniory v Yoga studiu ZEN ve Slavičíně

5 000

TAJV, z.s., Poděbrady

Sportovní den mládeže s TAJV ve Slavičíně

10 000

Ing. Milan Ptáček

"Legendy Slavičínského fotbalu" - zajištění nesoutěžní sportovní a tělovýchovné činnosti

5 000

Jiří Havlín

Turnaj ve stolním tenisu v Hrádku - přátelské sportovní setkání občanů

3 000

Jiří Havlín

Sportovní den - turnaj v nohejbale v Hrádku

4 000

Ing. Eva Hubíková

Cvičení rodičů a dětí předškolního věku

6 000

Prokop Šuráň

Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2022 - ligová utkání amatérských fotbalových týmů ze Slavičína a okolí v sálové kopané

8 000

Jakub Zvoníček

Nohejbalový turnaj v Divnicích

3 000

Štěpán Satin

Amatérská tenisová liga Slavičín - tenisový turnaj pro amatérské tenisty

3 000

Vlastimil Havlín

Letecký den pro veřejnost, létání pro malé modeláře

2 000

Vlastimil Havlín

Celoroční činnost "Modelářů Slavičín" - pronájem, údržba a provozování modelářského letiště na Šabatci

8 000

Tomáš Faldík

Po Divnických vrchoch - orientační běh po Divnických vrchoch se soutěžními úkoly, soutěžní odpoledne pro děti, hry, diskotéka, večerní promítání, opékání, kreslení na obličej, stanové městečko

5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

365 000

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2022

 

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Divnice

Dovoz a postavení máje + Dětský den

4 000

Junák - český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Drakiáda - tradiční pouštění draků - akce pro děti a rodiče

1 500

Junák - český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Stezka odvahy - aktivita pro malé a větší děti

2 000

Junák - český skaut, středisko A.B. Svojsíka Slavičín, z.s.

Betlémské světlo - donesení Světla do kostela a dále do kapliček pro širokou veřejnost

1 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavičín

Dětský karneval

7 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze

Oslavy 120 let od založení SDH Hrádek

15 000

Spolek Diaklub Slavičín

Celoroční činnost DIAKLUBU - kulturní a sportovní akce seniorů

8 000

Spolek Zvonek

Divadlo pro děti 2022 - divadelní představení pro děti a dospělé

18 000

Přátelé z lásky, z.s.

Poznávací a vzdělávací den

4 000

Orel jednota Slavičín

ZDRAVÝ SENIOR - celoroční činnost Klubu Orla

6 000

Orel jednota Slavičín

Mikulášské odpoledne

3 500

SemTamFór z.s.

Valašské křoví 2022 - divadelní přehlídka ve Slavičíně

35 000

SemTamFór z.s.

Celoroční činnost 2022

21 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi

8 000

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

První ročník komiksové soutěže CS.KOMIKS JUNIOR pro žáky ZŠ

6 000

Klub přátel historie Slavičínska

Pamětní deska Viktoru Švihálkovi

8 000

Klub přátel historie Slavičínska

Celoroční výzkumná a popularizační činnost pro rozvoj Slavičínska

14 000

Pěvecký sbor CANTARE, z.s.

Koncert Pěveckého sboru Cantare

10 000

TJ Sokol Nevšová, z.s.

Košt slivovice

3 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára

Dětský den a pouť ke Dni dětí - jarmark pro děti I. stupně

4 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára

Karneval na ledě pro děti a žáky všech škol

4 000

Základní umělecká škola Slavičín

Vánoční koncert ZUŠ Slavičín

6 000

Základní umělecká škola Slavičín

Benefiční koncert ZUŠ

3 000

Mgr. Aleš Ptáček

Cimbálová muzika Slavičan - celoroční činnost

36 000

Mgr. Šárka Končická

Slavičínské cérky - folklórní pěvecké seskupení žen - celoroční činnost

8 000

Pavla Sudková

Helfíkův kotár 2022

30 000

Marie Dvořáková

Klub důchodců Slavičín - celoroční činnost

3 000

Jiří Havlín

Hodová zábava v Hrádku - přátelské setkání občanů

3 000

Jiří Havlín

Vykrajování dýní - Halloween výdoba v Hrádku vytvořená dětmi ZŠ Hrádek

1 000

Jiří Havlín

Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku - tradiční předvánoční společenská akce

3 000

Radka Vaňková

X. ročník Divnické heligonky - setkání heligonkářů z Čech a Slovenska

24 000

Jakub Zvoníček

Dětský den v Divnicích

3 000

Štěpán Satin

Turnaj v petanque (Divnice)

1 000

Štěpán Satin

Rozsvicování vánočního stromu v Divnicích - tradiční předvánoční společenská akce

3 000

Štěpán Satin

Jablečný den v Divnicích

1 000

Kateřina Gbelcová

Výroční posvěcení kaple v Divnicích

10 000

Anna Zvonková

Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová

4 000

Věra Andersová

Společné setkání seniorů a dětí - Nevšová 1. Oslava dne matek, 2. Oslava dětského dne se soutěžemi pro děti, 3. Akce na začátek školního roku pro děti, 4. Mikulášská nadílka

5 000

Věra Andersová

Divadlo pro děti a dospělé v Nevšové

5 000

Věra Andersová

Guláš Fest - soutěž ve vaření guláše v Nevšové

15 000

Oldřich Mlčák

Soutěžní utkání družstev v petanque - Kluby seniorů + dětí z MŠ Nevšová

1 000

Miroslava Ševčíková

Karneval pro děti v Nevšové

2 000

Miroslava Ševčíková

Stezka odvahy (Nevšová) - zábavná stezka pro odvážné děti setmělým terénem

1 000

Lenka Kovářová

Rozsvěcování vánočního stromu v Nevšové + mikulášská nadílka - tradiční předvánoční společenská akce

3 000

Blanka Zichová

Slet čarodějnic

6 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

360 000

PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2022

 

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Základní umělecká škola Slavičín

ZUŠ v parku -  neformální hudební i výtvarné setkání učitelů, žáků, rodičů i širší veřejnosti na závěr školního roku

5 000

Základní umělecká škola Slavičín

Výstava VÝTVARNOU PĚŠINOU ZUŠ - stezka ze zámeckého parku do Pivečkova lesoparku.

3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2022 - závody ve skoku vysokém žáků ZŠ, SOU, SŠ a gymnázií

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

24. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín

2 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín

2 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami

5 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Turnaj v nohejbale

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj 2022

1 000

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Pracovní dílny, šití

2 000

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Pracovní dílny, pečení

2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

25 000

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2022

 

Název žadatele

Název projektu (účel)

Poskytnuto v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín

Uchování původních druhů živočichů v CHKO BK - chovné potoky MRS, z.s., p.s. Slavičín, odchov pstruha potočního v regionu Slavičín

7 000

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slavičín

Zvýšení genetické úrovně chovaných včelstev v regionu Slavičín

15 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s.

Péče o volně žijící zvěř - záchrana srnčat (pachové ohradníky), antiparazitní léčiva.

10 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín z.s.

Údržba mysliveckých políček pro volně žijící zvěř

5 000

Myslivecký spolek Hrádek

Zadržování vody v krajině, ochrana vodních živočichů, rekultivace krajiny v okolí mokřadu, vytváření přírodního napájecího zdroje pro zvěř, péče o zvěř

6 000

Myslivecký spolek Nevšová

Péče o volně žijící zvěř - přikrmování zvěře v době strádání

7 000

Celkem na dotační titul poskytnuto:

50 000


Vytvořeno 4.2.2022 15:46:49 | přečteno 291x | tajemnik
load