Slavičín – vybudování zpevněných ploch pod stacionární kontejnery (2013)

Zpevněné plochy 1   před realizací

Záměrem projektu je vybudovat ze zámkové dlažby novou fixní plochu pod kontejnery pro zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení. Jedná se o stacionární kontejnery umístěné na ul. Dlouhá a na Mladotickém nábřeží.

Vytvořením stabilního místa se zlepší přístup ke kontejnerům, posílí se správné zařazení elektroodpadu, eliminuje se nebezpečí úrazu a zjednoduší se udržitelnost sběrných míst především v zimních měsících.

Fond ASEKOL poskytl na realizaci projektu dotaci ve výši 20.000,- Kč. Zbylé náklady jsou hrazeny z rozpočtu města. Realizace proběhne v termínu 1.7. – 30.8.2013.

Celkové náklady: 36 668 Kč
Dotace: 20 000 Kč
Vlastní zdroje: 16 668 Kč

Publicita Fond ASEKOL

Vybudování zpevněných ploch pod stacionárními kontejnery - Asekol

Zpevněné plochy 1   před realizací

Zpevněné plochy 1 před realizací

 
Zpevněné plochy 2   před relizací

Zpevněné plochy 2 před relizací

 
Zpevněné plochy realizace

Zpevněné plochy realizace

 
Zpevněné plochy 1 po realizaci

Zpevněné plochy 1 po realizaci

 
Zpevněné plochy 2 po realizaci

Zpevněné plochy 2 po realizaci

 
 
Vytvořeno 2.7.2013 10:50:57 - aktualizováno 5.8.2013 13:41:59 | přečteno 2122x | tajemnik
load