Slavičín

oficiální stránky města
Čtvrtek, 19. květen 2022

Vyhledávání

Projekt Kniha pro prvňáčka 2019

V roce 2019 se mohou prvňáčci z místnívh ZŠ  opět těšit na získání nových pěkných knih z Projektu Kniha pro prvňáčka. Knížku, kterou obdrží každý prvňák zdarma si však musí zasloužit účastí na akcích knihovny v rámci školní výuky. Stačí , aby spolu s pedagogy tradičně navštěvovali besedy, literární soutěže a další aktivity pro ně určené. Odměnou jim bude nejen pěkná knížka, ale i účast na slavnostním předávání knih na akci Den s knihou pro prvňáčka, kde budou pasováni do řádu čtenářského.

Knížka pro prvňáčka 2010, obrázek se otevře v novém okně


V roce 2018 už tradičně startuje projekt Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka! Děti z místních základních škol spolu s pedagogy budou pravidelně navštěvovat knihovnu, účastnit se besed a literárních soutěží. Jejich zapojení do čtenářského dění bude na konci roku opět odměněno knihami z projektu - zdarma pro každého prvňáčka. Malí účastníci se mohou těšit na pěkný knižní dárek a také na slavnostní zakončení projektu akcí Den s knihou pro prvňáčka.

Kniha pro prvňáčka - logo 2014, obrázek se otevře v novém okněProjekt Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, vyhlašovaný organizací SKIP ČR, je u nás v knihovně již tradiční aktivitou, do které  zapojujeme zdejší základní školy. I v letošním roce 2017 byli prvňáčci motivováni k četbě mnoha zábavně literárními akcemi. Jejich aktivní účast na besedách bude opět odměněna knihou, kterou každý prvňáček obdrží zdarma. Tentokrát dětem udělá radost knížka s názvem Lapálie v Lampálii od Martina Šinkovského, která jim bude slavnostně předána na akci Den s knihou pro prvňáčka v měsíci červnu.

Knížka pro prvňáčka 2010, obrázek se otevře v novém okněProjekt Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka proběhne i v roce 2016!!!! Jeho 8. ročník tradičně vyhlašuje SKIP ČR na podporu dětského čtenářství. Všichni žáci prvních tříd se tak opět budou radovat z pěkného knižního dárku od spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti, který jim bude věnován za celoroční účast na knihovnických akcích.

Kniha pro prvňáčka - logo 2014, obrázek se otevře v novém okně


Již tradičním se stal  vstup naší knihovny do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, jehož 7. ročník opět vyhlašuje SKIP ČR - Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V roce 2015 tedy získají všichni zdejší prvňáčci odměnou za aktivní účast na literárních akcích knihu spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda. 

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka startuje 6. ročníkem tradičně také v letošním roce 2014! Za celoroční aktivitu na akcích knihovny budou prvňáčci  odměněni další z řady novinkových titulů pro děti - knihou spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda. O projektu....


Knížka pro prvňáčka 2010, obrázek se otevře v novém okně

Projekt v roce 2013

I v tomto roce myslí knihovna na své nejmladší čtenáře - prvňáčky, kvůli kterým se zapojila do již 4. ročníku projektu Už jsem čtenář pod záštitou SKIPu (Svaz pracovníků a informačních knihovníků). Cílem projektu je opět povzbudit mladší žáky k četbě a přiblížit jim dění v knihovnách. V rámci projektu proběhne několik literárních programů a soutěžních pořadů, které vyústí ve slavnostní předání knih z projektu radiční akci Den s knihou pro prvňá.... 


Knížka pro prvňáčka 2010, obrázek se otevře v novém okně

Projekt Ministerstva kultury Už jsem čtenář - kniha pro prvńáčka, který každoročně podporuje dětské čtenářství ve městě, je jednou z priorit městské knihovny i v roce 2012. Probíhá ve spolupráci se zdejšími základními školami a je tradičně určen prvňáčkům. I letos se proto mohou žáci 1. tříd těšit na literární programy a aktivity, připravené městskou knihovnou. Za účast v soutěžích se mohou opět těšit na hezký dárek v podobě dětské knížky od Miloše Kratochvíla - Komu patří škola. O projektu...


Projekt Kniha pro prvňáčka 2011

Počátkem roku 2011 se knihovna již třetím rokem zapojuje spolu se základními školami ve městě do projektu MK - UŽ jsem čtenář - kniha pro prvňáčka. Aktivity k projektu budou probíhat po celé 1. pololetí roku 2011 a vyvrcholí slavnostním předáním získaných knih žákům 1. tříd. Děti budou za své čtenářské úsilí tentokrát odměněny speciálně pro ně napsanou knihou od známé autorky Daniely Krolupperové Zmizelá škola. Více zde....

Foto z besedy Já chci číst a vědět víc! Beseda Bylo nebylo......

Projekt kniha pro prvňáčka - akce 2011 , obrázek se otevře v novém okněProjekt kniha pro prvňáčka - akce 2011 , obrázek se otevře v novém okně

Den s knihou pro prvňáčka

Den s knihou - ZŠ MP - 2011, obrázek se otevře v novém okněDen s knihou - ZŠ Vlára - 2011, obrázek se otevře v novém okně


Projekt Kniha pro prvňáčka 2010

Knížka pro prvňáčka 2010, obrázek se otevře v novém okně

I v roce 2010 knihovna využila možnosti účastnit se spolu s místními základními školami projektu Ministerstva kultury Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka. Cíle jsou obdobné jako v loňském roce - přivést děti již v raném školním věku k četbě a čtenářství, tak aby čtení knih nebylo nemilou povinností, ale naopak zábavnou a fantazii rozvíjející aktivitou. Projekt stejně jako minule umožňuje po splnění závazných podmínek získat zdarma krásně ilustrovanou knihu Legrační dům od Jiřího Kahouna pro každého z prvňáčků. Více o něm zde...

Letošní knihovnické programy, besedy a lekce v rámci projektu navštívily všechny 1. třídy ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole. Návštěvu knihovny absolvovali celkem 3x - v měsíci únoru, březnu a dubnu.

Foto z akcí pro 1. třídy ZŠ

Zimní olympiáda za kamny - zábavný soutěžní program (únor)

Zimní olympiáda za kamny, obrázek se otevře v novém okně

Co nám kniha všechno říká - seznamovací lekce s knihovnou (Březen - měsíc čtenářů)

Už jsem čtenář 2010, obrázek se otevře v novém okně

Putujeme pohádkovou zemí - výstava loutek Vítězslavy Klimtové spojená s besedou o tajemném světě pohádkových bytostí (duben)

Potulná pohádková země, obrázek se otevře v novém okně

Den s knihou pro prvňáčka - II. ročník slavnostního předávání knih z projektu, pasování prvňáčků do rytířského řádu čtenářů

Školní infocentrum ZŠ Vlára

Den s knihou pro prvňáčka - ŠIC ZŠ Vlára 2010, obrázek se otevře v novém okně

ZŠ Malé Pole

Den s knihou pro prvňáčka - ZŠ Malé Pole - červen 2010, obrázek se otevře v novém okně


Projekt Kniha pro prvňáčka 2009

prvnacek, obrázek se otevře v novém okně

Knihovna se společně s místními základními školami zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny Komenského na podporu dětského čtenářství, jehož cílem je zvýšit zájem dětí o četbu. Podrobné informace na: http://www.npkk.cz/npkk/kniha_prvnacek.php. Projektu se zúčastnili žáci 1. tříd ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole ve Slavičíně. Knihovna pro ně v 1. pololetí roku 2009 připravila následující aktivity:

Každý měsíc do knihovny! - čtenářská soutěž pro žáky od 1. tříd (leden - červen)

Pohádky kouzelného koberce - zábavný soutěžní program pro jednotlivé ZŠ (3x) - hlavolamy, křížovky, hry, úkoly s tematikou pohádkových příběhů

Výlet do světa dětských knížek - lekce o knihovně (5x) - seznámení s knihovnou, dramatizace pohádek, kvizy o dětských lit. hrdinech

Den s knihou pro prvňáčka

P6120085, obrázek se otevře v novém okně

Úspěšnou tečku za projektem učinil pořad Den s knihou pro prvňáčka, pořádaný v měsíci červnu 2009 pro jednotlivé základní školy (ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole) v městské knihovně. Malí absolventi prvních tříd zde byli za účasti pedagogů odměněni za své čtenářské aktivity krásně ilustrovanou dětskou knihou Okno do komína od autorky Ivony Březinové (celkový počet předaných titulů oběma ZŠ činil 44 kusů).

Následoval pestrý program, v jehož soutěžích prvňáčci zábavnou formou otestovali své literární znalosti a seznámili se s poněkud netradičním pojetím známých pohádek, kterými je provázely Danuška Končická a Petra Lysáková (členky dramatického kroužku Gymnázia J. Pivečky Slavičín). Děti odcházely bohatší nejen o poutavý knižní titul a zajímavé zážitky ze světa knih, ale především motivované do další četby, což splnilo hlavní cíl projektu. I když současná elektronická éra dětskému čtenářství příliš nepřeje, přesto je třeba u mladé generace vzbuzovat a podněcovat zájem o knihu, co by základní stavební kámen vzdělanosti. Proto menší knihovny našeho typu jistě uvítají další podnětné náměty, které úspěšně přivedou děti od bezduchého vysedávání u počítačových her k psaným příběhům, které naopak jejich myšlení a fantazii pozitivně formují.

P6120090, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 3.11.2009 15:59:12 - aktualizováno 7.1.2014 14:52:10 | přečteno 14424x | klabackova
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load