Městská nemocnice

pohled na budovy

adresa:
Městská nemocnice Slavičín
Komenského 1
763 21 Slavičín

IČO: 62181378

ID datové schránky: vsg4aej

poloha: 
GPS 49°5'24.6"N, 17°52'24.772"E
mapa

kontakt:
ředitel nemocnice: MUDr. Libor Palkovský, tel. 577 311 615, mns.palkovsky@centrum.cz 
vrchní sestra nemocnice: Mgr. Michaela Zdráhalová , tel. 577 311 616, mns.zdrahalova@seznam.cz
náměstek pro ekonomický a technicko - personální odbor: Ing. Barbora Strommerová, tel. 577 311 617, mns.strommerova@seznam.cz.

web a e-mail:
http://www.nemocnice.mesto-slavicin.cz/
obecný e-mail nemocnice - nemocniceslavicin@seznam.cz


Městská nemocnice Slavičín vznikla v roce 1993, kdy se oddělila od Baťovy nemocnice ve Zlíně, pod kterou patřila jako detašované interní oddělení. Zřizovatelem nemocnice je město Slavičín. Nemocnice je příspěvkovou organizací. Do konce roku 2007 zde bylo interní lůžkové oddělení, které se od roku 2008 změnilo na lůžkové oddělení následné péče. Nemocnice disponuje celkem 51 lůžky.
Návštěvní hodiny: denně 13.30 - 16.30 hodin.

Nemocnice neposkytuje lékařskou službu první pomoci!

Další odkazy:
 Další informace:
 • Číslo darovacího účtu nemocnice: 86-200 772 0237/0100 - Komerční banka
  (na požádání dárce bude vystavena darovací smlouva pro případné uplatnění odpočtu na daních)

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR   
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.
  Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné používány.

  V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení. 

  Pověřenec pro GDPR: Mgr. Hana Johnová, e-mail: hana.johnova@sms-sluzby.cz, tel. 777 314 148

  Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

load