Lůžkové oddělení

lůžkový pokoj
Návštěvní hodiny: denně 13.30 - 16.30 hodin.
Lůžkové oddělení Městské nemocnice Slavičín je rozděleno na dvě stanice.

Na stanici I je celkem 32 lůžek, na stanici II pak 19 lůžek včetně 9 lůžek se zvýšeným dozorem, kde je možnost monitorování životních funkcí pacientů. Z těchto lůžek jsou  4 lůžka pod přímou zrakovou kontrolou sester přes prosklené okno.

Všechny pokoje mají umývadlo s teplou a studenou vodou, vestavěné šatní skříňky, na všech pokojích je centrální rozvod medicinálního kyslíku a u každé postele je dorozumívací zařízení pacient - sestra.
Pokoje jsou vybaveny elektricky nebo mechanicky ovládanými, výškově nastavitelnými lůžky, všechny postele mají k dispozici noční stolek s integrovanou jídelní deskou, na každém pokoji je televizor, na chodbách je bezpečnost pacientů sledována kamerovým systémem.
WC a koupelny jsou zvlášť pro ženy a muže na každé stanici.
Pacienti mají k dispozici jídelnu s televizí.
V jídelně se pořádají 1x za 14 dnů v neděli bohoslužby.
V každé budově je k dispozici výtah pro pacienty.
V areálu nemocnice je udržovaný park se vzrostlými stromy, keři a lavičkami.

Nemocnice poskytuje následnou péči pro pacienty, kteří byli vyšetřeni v ambulancích praktických nebo odborných lékařů a objednáni k přijetí a pro pacienty, kteří jsou přeloženi z oddělení akutních z jiných nemocnic - zpravidla Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Nemocnice poskytuje péči pacientům s nemocemi srdce, cév, dýchacího aparátu, diabetikům, postižením pohybového aparátu při artrózách, pacientům po mozkových příhodách, ale i po operacích - např. kyčle, kolena, úrazy apod. Rovněž tak poskytuje péči pacientům s nádorovými nemocemi, u kterých byla již vyčerpána onkologická léčba nebo je nutné přechodně podávat výživu žilní cestou, např.pro nechutenství po chemoterapiích, dále zajišťuje paliativní péči o nemocné se závažnými chorobami v konečném stádiu.
Pacientům poskytují lékařskou péči lékaři - internisté, jsou prováděny úpravy léčby hypertenze, diabetu - včetně zavedení inzulínoterapie s edukací pacienta i rodiny, srdečních a respiračních onemocnění,nastavení nebo úpravy antikoagulační léčby, léčba roborující, rehydratační. Jsou podávány infuze analgetické, vasoaktívní.

Provádíme ošetřování chronických ran v souladu s nejnovějšími léčebnými trendy.

Nemocnice disponuje technicky i personálně dobře vybaveným rehabilitačním pracovištěm, které poskytuje pacientům bohatou škálu fyzikálních léčebných procedur - elektroléčba, magnetoterapie, biolampy, parafin, léčebný ultrazvuk, vířivá sedací vana, inhalační léčba, dále jsou prováděna rehabilitační vyšetření a následně masáže, měkké techniky, léčebný tělocvik, lymfodrenáže, rehabilitace po CMP, operacích kloubů.
V nemocnici je k dispozici biochemická laboratoř, která provádí základní vyšetření krve, moči, dále Rtg pracoviště, kde jsou prováděna nutná vyšetření srdce, plic a pohybového aparátu.
V nemocnici je pracoviště diagnostického ultrazvuku, které provádí v případě nutnosti i u hospitalizovaných pacientů vyšetření břišních orgánů, vyšetření žil a tepen,vyšetření srdce.
Je k dispozici odborná ambulance diabetologická.


Personální zabezpečení lůžkového oddělení:

přednosta oddělení Prim. MUDr. Libor Palkovský
zástupce přednosty oddělení MUDr. Martin Janšta
ošetřující lékaři MUDr. Miroslava Manová 
Vrchní sestra Mgr. Michaela Zdráhalová
Staniční sestra stanice I Eva Vašičková
Staniční sestra stanice II  Mgr. Radka Bartošáková
Vedoucí rehabilitačního pracoviště Bc. Petra Janštová

V nemocnici je zajištěna nepřetržitá přítomnost lékaře. Na zajištění služeb se podílí kromě  lékařů nemocnice i lékaři externí.

V areálu nemocnice je stanoviště Záchranné služby, která v případě potřeby je schopna zajistit transport pacienta na akutní lůžková oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. 

Vytvořeno 8.3.2010 9:06:42 - aktualizováno 11.6.2018 9:53:01 | přečteno 17266x | pfeiferovaj
load