Doporučení nejen seniorům

Senior

Starší lidé mohou mít obavy z kriminality a cítí se proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o to silnější, pokud žijí osaměle.

Existuje však mnoho různých způsobů, jak lze bezpečí podstatně zvýšit.

 • Čekáte-li člověka, který reagoval na Váš inzerát nebo jinou neznámou osobu, poproste někoho z přátel, aby byl po dobu návštěvy této osoby s Vámi doma. Tuto službu mu příště můžete oplatit.
 • Vždy zamykejte Váš byt, dokonce i v případě, že jdete do obchodu nebo jenom do sklepa.
 • Nepřechovávejte doma větší finanční hotovost.
 • Je výhodné mít dobré a přátelské kontakty se svými sousedy. Mohou dohlédnout na Vaše bezpečí, stejně jako Vy na jejich.
 • Pokud při návratu zjistíte, že Váš byt je otevřený nebo se Vám zdá, že se do něj někdo vloupal (dveře jdou velmi těžko odemknout - poškozený zámek, je rozbité okno, dveře jsou vyražené), nikdy nevcházejte dovnitř. Možný pachatel ještě může být ve Vašem bytě. V tomto případě ihned volejte policii.

Neznámá osoba za Vašimi dveřmi

 • Cizím lidem raději neotevírejte. Kukátkem nebo přes pojistný řetízek (pokud jej máte na Vašich dveřích namontovaný) zjistěte účel jejich příchodu a žádejte předložení průkazu. Pokaždé se snažte ujistit, že cizí člověk za Vašimi dveřmi je tím, za koho se prohlašuje. Pokud si nejste zcela jisti důvěryhodností této osoby, tak si raději přivolejte někoho známého (rodinný příslušník, přítel nebo soused).
 • Neotevírejte hned dveře na pouhé zazvonění či dokonce v situaci, kdy pomocí dveřního kukátka není možno spatřit osobu, která za nimi stojí (tma na chodbě, osoba může být úmyslně skryta).
 • Buďte opatrní a nevěřte každému, kdo Vám za dveřmi nabízí zboží, které jste si neobjednali nebo služby o kterých jste nebyli předem informováni (např. kontrola plynoměru, vodoměru atd.), může se jednat o jednoduchý trik, jak si otipovat Váš byt.
 • Přemýšlejte o investici do kvalitního zabezpečení Vašeho bytu či domu. Zvažte, zda v tomto případě je váhání či šetrnost skutečně na místě. Současný trh nabízí široký sortiment zabezpečovací techniky, která může zvýšit Vaše bezpečí. Pro příklad zde uvádíme nejběžněji používaná opatření k zabezpečení ochrany obydlí: instalace zámku s bezpečnostní vložkou, doplňkových zámků apod. Součástí zabezpečeného bytu či domu by mělo být i zajištění dostatečného osvětlení prostoru kolem domu, na chodbách, u výtahu či ve sklepních prostorách.

Když opouštíte byt

 • Řádně jej zajistěte (vchodové dveře, lehce dosažitelná okna). Požádejte přátele či sousedy, aby dohlédli na Váš byt a vybírali poštu z Vaší schránky. Nezatahujte závěsy či žaluzie v celém bytě ( po dobu Vaší delší nepřítomnosti by mohly být spolu s přeplněnou schránkou znamením, že byt je prázdný).

Jak bezpečně i mimo domov

 • Nenoste s sebou větší finanční hotovost. Peněženku neukládejte do zadních kapes kalhot nebo do otevřené tašky či kabelky. Věnujte pozornost i své tašce nebo kabelce zavěšené na rameni. Buďte ostražití, zejména pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku.
 • Pokud možno nechoďte ven sami v pozdních večerních hodinách. Pokud se však takto rozhodnete, buďte opatrní a vyhýbejte se opuštěným či neosvětleným místům.
 • Zdržíte-li se někde do pozdních večerních hodin, požádejte své hostitele nebo známé, aby Vás doprovodili domů.
 • Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
 • Nevyprávějte cizím lidem o svých majetkových poměrech nebo dokonce o tom, kde máte uloženy své peníze či cennosti.
 • Doklady, klíče od bytu a cenné věci nikdy nenechávejte bez dohledu a neodkládejte je s oděvem v místech, kam mají volný přístup neznámé osoby (např. v čekárnách, v restauračních či zdravotnických zařízeních, na úřadech apod.).
Vytvořeno 11.2.2011 12:26:11 | přečteno 2451x | tajemnik
load