Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 21. květen 2022

Vyhledávání

Organizace s majetkovou účastí města

BTH Slavičín, spol. s r. o.

Druh organizace: Organizace s majetkovou účastí města

Mladotické nábřeží 848, Slavičín 76321

Tel.: 577341041
Fax: 577342433
E-mail: kozacek@bth-slavicin.cz
Web: http://www.bth-slavicin.cz
Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Kozáček, ředitel

Hlavním předmětem činnosti Společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. je správa bytů a nebytových prostor v majetku města a správa a provoz tepelného hospodářství. Dále společnost zajišťuje pro jiné právnické subjekty - Společenství vlastníků jednotek domů, bytová družstva - na základě smlouvy komplexní služby spojené se správou bytového fondu (předpis služeb spojených s bydlením a jejich úhrady; evidence služeb spojených s bydlením a jejich úhrad včetně upomínek; vyúčtování služeb spojených s bydlením; vedení technické dokumentace domu; zajišťování služeb jako např.tepla, teplé vody, elektřiny, pitné vody, plynu, odvoz komunálního odpadu, a revizi výtahů; vedení fondu oprav; zajištění drobné údržby majetku dodavatelským způsobem; vedení podvojného účetnictví; výrobu tepla a teplé vody z domovní kotelny; další služby dohodnuté v mandátní smlouvě. Společnost zajišťuje vodoinstalační, topenářské a zámečnické práce a opravy prostřednictvím vlastního pracovníka údržby.

 

Městská pálenice

Druh organizace: Organizace s majetkovou účastí města

Nádražní 25, Slavičín 763 21

Tel.: 732239902
Kontaktní osoba: Petr Vincour

 

Regionální centrum kooperace, a. s.

Druh organizace: Organizace s majetkovou účastí města

Komenského 882, Slavičín 763 21

Tel.: +420 737 129 984
E-mail: info@rckas.cz
Web: http://www.rckas.cz

Služby jsou určeny všem vlastníkům a nájemcům podnikatelských nemovitostí, případně jejich dodavatelům. Jsou poskytovány na základě Smlouvy o závazku na poskytování služeb. Smlouva je uzavírána se všemi vlastníky či nájemci podnikatelských nemovitostí.www.rckas.cz

 

Služby města Slavičína, s. r. o.

Druh organizace: Organizace s majetkovou účastí města

Pod Kaštany 50, Slavičín

Tel.: +420 777 320 957
E-mail: info@smslavicin.cz
Web: http://www.smslavicin.cz
Kontaktní osoba: Jan Janeček, jednatel

Základním předmětem činnosti obchodní společnosti je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby města Slavičína v oblasti veřejně prospěšných služeb, s cílem postupného zlepšování životních podmínek občanů Slavičína.

 
Vytvořeno 31.3.2008 19:01:58 | přečteno 19331x | viktorinova

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load