Symboly a ocenění města

Symboly města

Podle ustanovení § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může mít obec znak a vlajku obce. Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit nebo změnit. Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas. 

ikona souboruZnak města Slavičín

Znak Slavičín


Ve znaku schváleném 8. ledna 1970 odkazuje na osobnost sv. Vojtěcha (patrona farního kostela) zúžené horní modré pole děleného štítu se stříbrnou biskupskou mitrou se zlatým lemováním a červenou podšívkou. Do dolního stříbrného pole vložil autor návrhu - Jiří Louda - červenou vykrajovanou kůži, na níž leží zlaté ozubené kolo (symboly kožedělné a kovozpracující výroby).Vlajka města Slavičín

Slavičín - prapor

Ze znaku odvozenou vlajku navrženou Miroslavem Pavlů udělil Slavičínu 12. ledna 1996 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Milan Uhde a její slavnostní svěcení proběhlo v následujícím roce v rámci oslav svatovojtěšského milénia.
List tvoří modré žerďové pole s bílou biskupskou mitrou a bílé vlající pole s červenou kůží, na které je žluté ozubené kolo.

ikona souboruLogo a logomanuál města Slavičín

Slavičín logo
Pro tvorbu tiskovin souvisejících s propagací města - plakáty, pozvánky na akce atp. využijte ikona souborulogomanuál města Slavičín.
Logo ke stažení ikona souboruzde
V případě potřeby loga v jiném formátu či barevnosti, kontaktujte prosím Městské infocentrum Slavičín na e-mailu pfeiferova@mesto-slavicin.cz.

Ocenění města

Obec může v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělovat ceny obce (samostatná působnost obce). 

Zastupitelstvo města Slavičín schválilo Statut Ceny města Slavičín, tj pravidla pro udělování ocenění osobnostem, které žijí či žily ve městě Slavičín nebo měly k městu blízký vztah, a které významným způsobem ovlivnily některý obor lidské činnosti, významně působily ve prospěch občanů města Slavičín nebo šířily či šíří dobré jméno města doma či ve světě. Ocenit lze i organizace sídlící ve městě, jejichž činnost má podstatný přínos pro obohacení života města.
Návrh na udělení Ceny mohou podávat fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Slavičín a právnické osoby se sídlem na území města výhradně písemnou formou v průběhu celého kalendářního roku. Návrhy se podávají útvaru sekretariát Městského úřadu Slavičín prostřednictvím podatelny MěÚ Slavičín.

Z podání musí být patrné, kdo je činí a koho a proč navrhuje na Cenu. Fyzická osoba uvede své jméno a trvalé bydliště, případně adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.

Informace o nominované osobě musejí obsahovat:

  • v případě fyzické osoby: jméno, datum narození, trvalé bydliště, případně jinou adresu pro doručování, stručný životopis a popis jejího přínosu dle čl. III odst. 2. písm. a) Statutu,
  • v případě právnické osoby: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování, stručnou historii a popis přínosu právnické osoby dle čl. III odst. 2. písm. b) Statutu.

O udělení Ceny města Slavičín rozhoduje zastupitelstvo ve lhůtě nejvýše 6 měsíců od doručení návrhu.

ikona souboruStatut ceny města Slavičín


Vytvořeno 24.1.2008 21:33:20 - aktualizováno 22.12.2009 13:44:27 | přečteno 19271x | Marie Rumplíková
load