Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města

Jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva města. Počet členů výborů je vždy lichý a předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva (kromě osadního výboru). Povinně se zřizují výbor finanční a výbor kontrolní (tyto výbory jsou nejméně tříčlenné). Plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

 

Osadní výbor

Orgán zastupitelstva města zřizovaný zastupitelstvem v části města, je minimálně tříčlenný. Počet členů určí zastupitelstvo města. Členy osadního výboru musí být občany města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části města pro kterou je osadní výbor zřízen a jsou určeny zastupitelstvem města. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo města z řad členů osadního výboru (nemusí se jednat o člena zastupitelstva města). Jeho hlavní úlohou je sledovat a hájit zájmy a rozvoj části města v rámci celého města, zejména prostřednictvím předkládání návrhů ostatním orgánům města, vyjadřování se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, apod. Podrobný výčet je uveden v § 121 zákona č. 128/2000 Sb.

 

ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města Slavičín


Finanční výbor

27.1.2008 21:23:39 - aktualizováno 23.2.2011 12:18:57 | přečteno 4193x | tajemnik | Celý článek
 

Kontrolní výbor

27.1.2008 21:14:39 - aktualizováno 23.2.2011 12:22:36 | přečteno 4466x | tajemnik | Celý článek
 

Výbor pro životní prostředí

16.1.2019 14:58:24 | přečteno 784x | tajemnik | Celý článek
 

Osadní výbor Divnice

27.1.2008 20:55:43 - aktualizováno 23.2.2011 12:27:46 | přečteno 6514x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Osadní výbor Hrádek na Vlárské dráze

27.1.2008 20:49:52 - aktualizováno 23.2.2011 12:33:25 | přečteno 6160x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Osadní výbor Nevšová

27.1.2008 21:03:58 - aktualizováno 23.2.2011 12:38:31 | přečteno 8543x | Marie Rumplíková | Celý článek
 
Vytvořeno 26.1.2009 17:04:40 | přečteno 9471x | tajemnik
load