Slavičín

oficiální stránky města
Pátek, 3. prosinec 2021

Vyhledávání

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2021

2.2.2021 8:55:42 | přečteno 254x | tajemnik | Celý článek
 

2020

11.2.2020 13:34:09 | přečteno 523x | tajemnik | Celý článek
 

2019

11.2.2020 13:33:38 | přečteno 268x | tajemnik | Celý článek
 

2018

11.2.2020 13:33:54 | přečteno 259x | tajemnik | Celý článek
 

2017

11.2.2020 13:33:06 | přečteno 282x | tajemnik | Celý článek
 

2016

1.3.2016 10:12:18 | přečteno 631x | tajemnik | Celý článek
 

2015

30.6.2015 10:41:20 | přečteno 865x | tajemnik | Celý článek
 

2014

30.6.2015 10:40:48 | přečteno 811x | tajemnik | Celý článek
 

2013

30.6.2015 10:44:33 | přečteno 849x | tajemnik | Celý článek
 

2012

30.6.2015 10:45:00 | přečteno 834x | tajemnik | Celý článek
 
Vytvořeno 30.6.2015 10:38:26 | přečteno 2166x | tajemnik
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load