Registr oznámení veřejných funkcionářů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v tomto zákoně, předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10) a oznámení o příjmech a závazcích (§ 11) do registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Správcem registru oznámení je Ministerstvo spravedlnosti. 

Centrální registr oznámení


Vytvořeno 1.7.2008 9:57:30 | přečteno 16932x | tajemnik
load