Bude pro nás rok 2008 rokem úspěšným?

Tuto otázku si začátkem roku pokládá mnoho z nás. Jak to však dopadne, mnohdy nezáleží jenom na nás samotných, ale na mnoha okolnostech, které nás v životě potkají. Všichni si přejeme, aby to byl rok úspěšný.

Takový rok přeji i já Vám všem, kteří budete číst tyto řádky.
Ne, nebojte se, nebudu filozofovat a zabývat se věštěním. Chci se s Vámi podělit o zkušenosti a vyzvat Vás ke spolupráci. A to zejména ke spolupráci při přípravě projektů, které můžeme spolufinancovat z dotačních titulů Evropské unie.

Dne 4. ledna 2008 jsem měl možnost účastnit se semináře, který pořádala naše společnost Regionální centrum kooperace, a. s. (RCK, a. s.) v novém školicím středisku Podnikatelského centra Slavičín (bývalá jídelna areálu PRABOS plus) a byl věnován tématu podpory podnikání s možností využití Operačního programu podnikání a inovace, jehož realizací je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na semináři přednášeli zástupci Czechinvestu, který zajišťuje implementaci programu. Pro rozvoj našeho regionu se jeví nejzajímavější programy Nemovitosti, Inovace, Školicí střediska, Marketing, ICT v podnicích a další. Celkem pro období 2007 - 2013 je pro projekty českých firem k dispozici 100 miliard Kč. První výzvy byly počátkem roku vyhlášeny. Semináře se zúčastnili i zástupci Úřadu regionální rady regionu soudržnosti střední Morava, kteří prezentovali ROP (regionální operační program), který ve svých podporách směřuje nejenom do oblastí podnikatelských, ale je vhodný zejména pro řešení témat z oblastí komunální problematiky, jako je například rozvoj infrastruktury nebo úprava veřejných prostranství. Dalším zajímavým dotačním titulem, který chceme využít, je Operační program životní prostředí. Pro Vás, kteří se chcete dozvědět bližší informace o těchto dotacích, případně budete chtít pomoci při přípravě žádostí o dotace, či budete chtít poradit, můžete se obrátit na společnost RCK, a. s., která pro tyto účely byla založena a jejímž majoritním akcionářem je naše město. Bližší informace o společnosti naleznete na www.rckas.cz .

Dalším tématem, kterému se věnuji, je problematika programu LEADER, prostřednictvím projektu Místní akční skupiny mikroregionu Luhačovské Zálesí o. p. s. (MAS). Cílem projektu je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech části východní Moravy. V závěru roku jsme úspěšně dokončili projekt „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“, kde bylo využito 2,5 mil. Kč na projekt Služby města Slavičína, s. r. o. „Rozšíření technologického vybavení firmy SMS, s. r. o.“, Mikroregion Luhačovské Zálesí uspěl s projektem „Pořízení techniky na zajištění údržby krajiny a veřejného prostranství“, Město Slavičín realizovalo projekt „Zkvalitnění prevence kardiovaskulárních nemocí“ a Římskokatolická farnost Pozlovice projekt „Ozvučení akcí na veřejných prostranstvích v obci Pozlovice“. Na tuto výzvu bychom rádi navázali v polovině letošního roku, kdy bude vyhlášena 2. výzva LEADRu. Období do vyhlášení výzvy využíváme k přípravě strategie mikroregionu Luhačovské Zálesí a přípravě žádosti. Spolupracujeme s podnikateli, u kterých předpokládáme možnost zapojení do tohoto programu. Vytvořili jsme i nové www.luhacovskezalesi.cz, kde najdete bližší informace o aktivitách MAS. Jako předseda MAS jsem přesvědčen, že Luhačovské Zálesí a jeho okolí mají ideální podmínky pro rozvoj lázeňství a turistiky. Vás, kteří se budete chtít připojit k naším aktivitám, případně budete mít zajímavá témata k řešení, nabízím spolupráci.

A nyní se přeneseme z úrovně místní, přes mikroregionální, na úroveň krajskou. Na úroveň Sdružení měst a obcí Východní Moravy. A proč zrovna na úroveň tohoto sdružení 110 obcí z území našeho kraje? Důvod je jednoduchý. Jako předseda tohoto sdružení, společně s kolegy ze správní rady a ve spolupráci s Rozvojovou regionální agenturou Východní Moravy realizujeme projekt „Přes informace k novému partnerství“, financovaného z fondu mikroprojektu, připravujeme rozšíření vzdělání manažerů a komunálních politiků, kteří se odhodlají aktivně vstoupit do přípravy projektů. Tyto aktivity chceme realizovat za účinné pomoci kraje a jednotlivých ministerstev. Významnou aktivitu vidíme i ve vyhledávání partnerů ze zahraničí, zejména Slovenska. Zde se nám nabízí OP ČR-SR. V tomto programu bych chtěl navázat na dlouholetou úspěšnou spolupráci s partnerskou obcí Uhrovec.

A co dodat závěrem? Pokud se nám společně podaří mnohé z těchto záměrů realizovat, věřím, že za rok si budeme moci říci, že rok 2008 byl pro nás a naše město a region úspěšný. Přeji úspěšný rok 2008 a těším se na spolupráci a na Vaše náměty.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 23.1.2008 20:53:46 - aktualizováno 27.10.2008 15:33:18 | přečteno 2045x | Marie Rumplíková
load